Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Dziś nauka jutro praca II

h8HofGO+uvukgAAAABJRU5ErkJggg==

 

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca II”

Nr RPKP.10.02.03-04-0009/17

Beneficjent: Powiat Wąbrzeski

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Całkowita wartość projektu: 1 631 808,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 387 036,80

Wkład własny: 244 771,20

 

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31.01.2020 r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 252 osób, w tym 250 uczniów Technikum w Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu oraz Szkoły Branżowej I stopnia w Wąbrzeźnie oraz 2 nauczycieli. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie ze Szkoły Branżowej I stopnia. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach i szkoleniach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, 4-tygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy, pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Objęty wsparciem nauczyciel weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z doradztwa zawodowego. Uczestniczące w projekcie szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

 

Projekt zostanie zrealizowany do 31 stycznia 2020 roku.

z88mhRTeceWKAAAAABJRU5ErkJggg==

Przebieg realizacji projektu:

 • Kurs spawania

Kurs spawania w ramach projektu ,,Dziś nauka jutro praca II"

Po raz kolejny w ramach projektu Dziś nauka jutro praca II rozpoczął się kurs spawania metodą TIG złączy pachwinowych ...

 • Uczestnicy dodatkowych zajęć

Zajęcia pozalekcyjne dla technika organizacji turystyki

W Zespole Szkół w Wąbrzeźnie w ramach unijnego projektu ,,Dziś nauka jutro praca II”  ruszyły  dodatkowe zajęcia...

 • Jeden z uczestników projektu podczas kursu na prawo jazdy kat. B

Zakończył się kurs na prawo jazdy kat. B dla uczniów w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II”

Powiat Wąbrzeski w ramach realizacji projektu pn. „Dziś nauka jutro praca II”...

 • Prawo jazdy

Dobiega końca kurs na prawo jazdy kat. B dla uczniów w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II".

Kurs prawa jazdy kat. B dobiega końca.

 • Szkolenie w ramach projektu

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór na szkolenie w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II".

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na szkolenie w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II".

 • Kurs prawa jazdy

Rusza kurs na prawo jazdy kat. B dla uczniów w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II”

W związku z zakończonym naborem na kurs prawa jazdy kat. B 17 uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe rozpoczęło udział w zajęciach teoretycznych.

 • Zakupy dla szkół

Do szkoły trafiły kolejne pomoce dydaktyczne dla przedmiotów mechanicznych

Pomoce zostały przekazane na potrzeby realizacji Projektu : „Dziś nauka jutro praca II” nr RPKP.10.02.03-04-0009/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze uczniów - kurs spawania metodą TIG złączy pachwinowych oraz MAG

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • ZS WRONIE

Tegoroczna edycja Poznań GAME ARENA z udziałem uczniów Zespołu Szkół we Wroniu

Cieszyliśmy się niezmiernie z udziału w największych targach  gier komputerowych w tej części Europie Wschodniej. Udało się 18-19 X 2019r. w ramach projektu unijnego "Dziś nauka jutro praca II" 20 uczniów technikum informatycznego uczestniczyło w PGA -Poznań.  W 10 pawilonach z udziałem 220 wystawców mogliśmy zapoznać się z przedpremierowymi pokazami i  przetestować bogaty repertuar  esportowy oraz inne gry w strefach  gracza.

 • ROZPOCZYNAMY NABÓR!

Rozpoczynamy nabór uczniów na kurs prawa jazdy kat. B!

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • Staże uczniów

Zakończenie staży zawodowych w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II”

Od 1 lipca do 30 sierpnia 2019 roku uczestnicy projektu „Dziś nauka jutro praca II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowali staże zawodowe.
Do odbycia stażu w miesiącach lipiec – sierpień 2018/2019 roku  przystąpiło w sumie 113 uczestników projektu z Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Szkoły Branżowej I stopnia oraz Zespołu Szkół we Wroniu. Swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne zdobyte na stażach zawodowych mogli wykorzystać przygotowując się do pracy w wybranym zawodzie pod okiem opiekunów stażu. Wybór miejsca odbywania stażu był dostosowany do kwalifikacji zdobytych podczas kursu zawodowego zgodny z ich zainteresowaniami i predyspozycjami zawodowymi.
W tym roku staże odbyły się w przedsiębiorstwach: Ergis S.A., MKF- Ergis S.A., Reflex-Polska Sp. z o.o., WORWO Sp. z o.o., Hotel Rondo, P.Z. MARK-POL Marek Jasiński, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  „Drobud” Sp. z. o. o., Bar u Madzi w Wąbrzeźnie, Gospoda przy piecu, Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Katarzynkach, Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Ampol-Merol Sp. z o.o.,, Urząd Miasta Wąbrzeźno.
Tak jak w latach ubiegłych okres realizacji każdego stażu wyniósł 150 godzin dla każdego ucznia u danego pracodawcy.
Powiat Wąbrzeski jako organizator stażu zapewnił uczniom stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł, ubezpieczenie, badanie lekarskie w zakresie określonym dla danej branż, w której uczeń będzie odbywał staż, odzież roboczą i zwrot kosztów dojazdu.
 
Całkowita wartość projektu: 1 631 808,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 387 036,80
Wkład własny: 244 771,20

 

 • autor: Wydział Funduszy Zewnętrzynych i Promocji
 • 1. Staże
 • 2. Staże
 • 3. Staże
 • 4. Staże
 • 5. Staże
 • 6. Staże

Rusza nabór na zajęcia w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II".

2 września 2019 r. rusza nabór na zajęcia w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II". Termin składania dokumentów: od 2-20 września 2019r. Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

Przekazano nowy sprzęt dla szkół!

W miesiącach wakacyjnych do Zespołu Szkół we Wroniu oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przekazano nowy sprzęt do organizacji zajęć praktycznych.


Pomoce zostały przekazane na potrzeby realizacji Projektu : „Dziś nauka jutro praca II” nr RPKP.10.02.03-04-0009/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wśród przekazanego profesjonalnego sprzętu znajdują się pomoce do nauki w ramach kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie od nowego roku szkolnego skorzystają m.in. z profesjonalnych noży szefa kuchni, specjalnego rodzaju garnków, patelni i innych urządzeń do przygotowywania posiłków, a także zestawów do serwowania potraw.


Mamy nadzieję, że nowe wyposażenie szkół sprawi, że zajęcia będą jeszcze bardziej atrakcyjne, a uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę w coraz bardziej profesjonalny sposób!

 

 

 • autor: Redakcja - S.Dąbrowska
 • Nowy sprzęt20190805_101949.jpg
 • Nowy sprzęt20190805_102023.jpg
 • Nowy sprzęt20190805_102122.jpg
 • Nowy sprzęt20190805_102228.jpg
 • Nowy sprzęt68579908_2087368604902702_8231860531422560256_n.jpg
 • Nowy sprzęt68596754_2382211725434310_6132872029176594432_n.jpg
 • Nowy sprzęt68675908_2352082365107048_4821555476472791040_n (1).jpg
 • Nowy sprzęt68675908_2352082365107048_4821555476472791040_n.jpg
 • Nowy sprzęt68696688_499325850831382_2987446944630046720_n.jpg
 • Nowy sprzęt68825792_2212087922415368_3349608675906945024_n.jpg
 • Nowy sprzęt68946245_2304451076536919_5111153477585731584_n.jpg
 • Nowy sprzęt68984117_907563712938639_3163592718899216384_n.jpg
 • Nowy sprzęt69021058_368170423849866_964623266402533376_n.jpg
 • Nowy sprzęt69073594_479696902850752_7440568933767184384_n.jpg
 • Nowy sprzęt69097644_3003203386419085_4406648712122597376_n.jpg
 • Nowy sprzęt69297691_2342020746057031_6750930922721247232_n.jpg
 • Nowy sprzęt69318349_2083333285293958_5741943156706902016_n.jpg
 • Nowy sprzęt69356546_2570491436314486_5251596043421745152_n.jpg
 • Nowy sprzęt69547581_382838142420151_7220059256886657024_n.jpg
 • Nowy sprzętglowna.jpg

Trwają staże organizowane w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II"

Powiat Wąbrzeski po raz drugi już w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II” nr RPKP.10.02.03-04-0009/17 realizuje staże zawodowe dla uczniów szkół zawodowych.

Od 1 lipca 2019 r rozpoczęły się pierwsze staże zawodowe u pracodawców dla uczniów.

Staże w tym roku odbędzie 43 uczniów w miesiącu lipcu i sierpniu z Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Szkoły Branżowej I stopnia oraz Zespołu Szkół we Wroniu.

Tak jak w latach ubiegłych okres realizacji każdego stażu wyniesie 150 godzin dla każdego ucznia u danego pracodawcy, który zapewni opiekuna stażysty nadzorującego i monitorującego pracę stażysty jak również odpowiednie warunki pracy w swoim zakładzie.

Powiat Wąbrzeski jako organizator stażu zapewnia uczniom stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł, ubezpieczenie, badanie lekarskie w zakresie określonym dla danej branż, w której uczeń będzie odbywał staż, odzież roboczą i zwrot kosztów dojazdu.

Uczniowie  w tym roku odbywają staże w przedsiębiorstwach: Ergis S.A., MKF- Ergis S.A., Reflex-Polska Sp. z o.o., WORWO Sp. z o.o., Hotel Rondo, P.Z. MARK-POL Marek Jasiński, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  „Drobud” Sp. z. o. o., Bar u Madzi w Wąbrzeźnie, Gospoda przy piecu, Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Katarzynkach, Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Ampol-Merol Sp. z o.o.,, Urząd Miasta Wąbrzeźno.

Dzięki stażom zawodowym organizowanym w ramach projektu uczniowie mają możliwość sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy co daje możliwość do nawiązania kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy.

Celem całego projektu, realizowanego od lutego 2018 r. jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych i CKP z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31.01.2020r.

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca II”

Nr RPKP.10.02.03-04-0009/17

Beneficjent: Powiat Wąbrzeski

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Całkowita wartość projektu: 1 631 808,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 387 036,80

Wkład własny: 244 771,20

 

 • Dziś nauka jutro praca II22579.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II22580.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II22581.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II22582.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II22583.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II22584.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II22585.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II22586.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II22587.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II22588.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II22589.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II22590.jpg

Uczniowie Zespołu Szkół we Wroniu na Międzynarodowych Targach Gdańskich Foodexpo - 2

W dniu 31 maja 2019r., uczniowie Zespołu Szkól we Wroniu  z klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Gdańskich Foodexpo – 2,  w ramach realizowanego przez szkołę Projektu „ Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków UE oraz budżetu Powiatu Wąbrzeskiego. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak funkcjonują poszczególne sektory w branży spożywczo-gastronomicznej, między innymi: rybny, mleczarski, cukierniczy.  Prezentowana była szeroka oferta produktów, ale również maszyn, urządzeń, środków utrzymania czystości, pojazdów dla branży spożywczej  z agregatami chłodniczymi.
Dzięki udziałowi w targach młodzież naszej szkoły mogła zapoznać się z najnowocześniejszymi technologiami oraz trendami w zakresie wytwarzania produktów spożywczych oraz ich serwowania.

Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • Dziś nauka jutro praca II21890.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21891.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21892.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21893.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21894.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21895.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21896.jpg

Biwak we Wierzchach w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II"

W ramach projektu „Dziś nauka, jutro praca II”  20 uczniów z klas:  IV technikum ekonomicznego, III-hotelarskiego i obsługi turystycznej wraz z opiekunami- p. Aleksandrą Ługiewicz  i p. Hanną Kowalską uczestniczyło w trzydniowym biwaku w Wierzchach.
Wyjazd był kontynuacją zajęć z języka angielskiego zawodowego dla ekonomistów i hotelarzy. Program pobytu, oprócz zajęć językowych, obejmował gry i zabawy integracyjne w terenie, wykorzystując elementy pedagogiki przygody, której celem  jest uczenie się kompetencji społecznych poprzez doświadczenie, gry i zabawy zespołowe. Działania pedagogiki przygody najczęściej nastawione są na kształtowanie tzw. umiejętności miękkich. Kształtowanie wzajemnego zaufania w grupie (oraz uczniów do nauczycieli), umiejętności negocjacji, skutecznej komunikacji, poszukiwania niestandardowych rozwiązań, poszukiwania ukrytych talentów.
Nauka przez doświadczenie odbywająca się w terenie jest zazwyczaj bardziej lubiana przez uczniów niż tradycyjne formy nauczania, co często przekłada się na zwiększenie motywacji uczniów do nauki.
Pobyt w Wierzchach dostarczył naszym uczniom niezwykłych wrażeń. Słoneczna pogoda, radosny nastrój uczestników i chęć działania potęgowały doznania. Liczne ćwiczenia i konkursy pokazały, że młodzież nasza potrafi się znakomicie bawić.

Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • Dziś nauka jutro praca II21433.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21434.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21435.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21436.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21437.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21438.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21439.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21440.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21441.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21442.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21443.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21444.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21445.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21446.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21447.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21448.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21449.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21450.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21451.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II21452.jpg

Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego mechanik - monter maszyn i urządzeń

W Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w ramach unijnego projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego dla mechaników- monterów maszyn i urządzeń.
Mechanik-monter maszyn i urządzeń buduje, instaluje i uruchamia maszyny, urządzenia lub ich podzespoły oraz wytwarza elementy maszyn lub dorabia brakujące. W związku z tym posługuje się sprawnie i precyzyjnie dużym zakresem przyrządów, narzędzi i elektronarzędzi i maszyn. Zna podstawy materiałoznawstwa, budowy maszyn, obróbki metali różnymi metodami. Wykonuje przeglądy, konserwacje, naprawy, regulacje, próby techniczne po naprawach różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych, z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów pomiarowych, ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, diagnostycznych. Ponadto stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. Potrafi także sporządzać i odczytać rysunki techniczne tradycyjne i maszynowe.
W związku z tym  program zajęć obejmuje przygotowanie teoretyczne oraz zajęcia praktyczne, które odbywają się w CKPiU. Wszelkie działania mają na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu.

Zajęcia organizowane są w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • Dziś nauka jutro praca II20665.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20666.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20667.jpg

Wyjazd klas mechanicznych do stoczni produkcyjnej Crist S.A.

Dnia 10 kwietnia 2019 roku uczniowie branży mechanicznej: technikum mechanicznego i branżowej szkoły zawodowej I stopnia o specjalności mechanik monter maszyn i urządzeń wraz z opiekunami: panem dyrektorem Stanisławem Bytnarem, panią Sandrą Różyńską i panem Arturem Zubko, odbyli wizytę studyjną w gdyńskiej stoczni produkcyjnej "Crist". Stocznia ta specjalizuje się w budowie okrętów i konstrukcji morskich. Jest m.in. jednym z liderów branży offshore. Obszar offshore to ogólnie pojęte budownictwo okrętów i urządzeń do montażu i budownictwa m.in. platform wiatrowych na morzu.

 Dla uczniów ZSZ, była to już druga wizyta w tej stoczni w przeciągu kilku lat. Ponownie towarzyszyło nam bardzo miłe przyjęcie. Nasi mechanicy rozpoczęli wizytę od krótkiej prelekcji na temat działalności firmy, następnie zapoznali się z procesem budowy konstrukcji stalowych budownictwa morskiego. Zapoznali się z maszynami stosowanymi w procesach produkcyjnych, a także zobaczyli proces montażu w jednym z największych "suchych doków" przy Bałtyku.

 

Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • Dziś nauka jutro praca II20566.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20567.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20568.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20569.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20570.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20571.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20572.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20573.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20574.jpg

Wycieczka uczniów ZSZ Wąbrzeźno na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy oraz do firmy Siropol w Bydgoszczy

Dnia 28 marca 2019 roku, grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie odbyła wizytę studyjną w bydgoskim zakładzie Siropol oraz  na wydziale Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.       
Firma Siropol zrzeszona w ramach Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, zajmuje się produkcją elementów z tworzyw sztucznych, a także wykonawstwem i naprawą form wtryskowych. Uczniowie kierunków mechanicznych i mechatronicznych mogli zapoznać się z szeroko pojętą technologią produkcji tworzyw począwszy od etapu produkcji formy wtryskowej, poprzez suszenie i mieszanie materiałów wejściowych, a także na samej produkcji skończywszy. Uczestnicy wycieczki zapoznali się również z bogatym asortymentem produkowanych elementów. Kolejnym etapem wyjazdu była wizyta na wydziale Inżynierii Materiałowej bydgoskiego UTP. Młodzież zapoznała  się z metodami badania wytrzymałości tworzyw sztucznych, a także z oferowanymi przez uczelnię kierunkami studiów wyższych o profilu technicznym i przetwórstwa tworzyw.

Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 

 • Dziś nauka jutro praca II20432.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20433.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20434.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20435.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20436.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20437.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20438.jpg

Kurs na prawo jazdy kat. B w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II” na finiszu

40 uczniów Technikum Zespołu Szkół Zawodowych, Szkoły Branżowej I Stopnia w Wąbrzeźnie i Technikum w Zespole Szkół we Wroniu odbywa obecnie swoje ostatnie godziny zajęć praktycznych w ramach kursu na prawo jazdy kat. B. Kursanci poznają m.in. od podstaw budowę, obsługę i eksploatacja samochodu osobowego, ogólne zasady poruszania się samochodem po drodze w tym zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego. Nauczą się oceniać warunki na drodze w tym widoczność, nawierzchnie, ruszanie, włączanie się do ruchu, zatrzymanie, postój jak również zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku lub kolizji drogowej.

Te wszystkie umiejętności pozwolą na przygotowanie się do egzaminu wewnętrznego, a następnie egzaminu państwowego prowadzonego przez  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, dzięki któremu uczestnik otrzyma dokument zezwalający na prowadzenie pojazdu kat. B.

 

 • Dziś nauka jutro praca II20404.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20405.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20406.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20407.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20408.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20409.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20410.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20411.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20412.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20413.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20414.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20415.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20416.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20417.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20418.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20419.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20420.jpg

Wycieczka uczniów ZSZ Wąbrzeźno na Targi INNOFORM® do Bydgoszczy w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II”

W Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w dniach 12-14 marca 2019 r. odbyła się III edycja Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM® 2019. Wydarzenie organizowane było przez Bydgoski Klaster Przemysłowy, który zrzesza kilkadziesiąt firm.
Dnia 14 marca bieżącego roku uczniowie technikum mechanicznego i mechatronicznego gościli na Targach Innoform w Bydgoszczy. Młodzież mogła zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych, spawalnictwa, obróbki skrawaniem. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie aktywnie uczestniczyli w prelekcjach i pokazach zorganizowanych przez wystawców. Innowacyjne technologie, nowoczesne produkty i realna szansa na owocną biznesową współpracę to niewątpliwe atuty Targów INNOFORM®.

Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • Dziś nauka jutro praca II20336.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20337.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20338.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20339.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20340.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20341.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20342.jpg

Kreatywny kurs carvingu

Carving – to sztuka rzeźbienia w warzywach i owocach wywodząca się z Dalekiego Wschodu. W krajach azjatyckich znany jest już od co najmniej kilkuset lat.

Na początku XXI w. carving stał się popularny także w innych częściach świata, w tym w Europie. Dziś jest także dyscypliną w kulinarnych Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Najpopularniejszymi owocami i warzywami używanymi w carvingu są arbuzy, melony, papaje, ananasy, rzodkiewki , selery, marchewki, kalarepy, buraki i jabłka. Najczęściej tworzy się motywy roślinne, czasem zwierzęce.

Szkolenie z carvingu na poziomie podstawowym to początek drogi na szlaku rzeźbienia w warzywach i owocach. Praktyczną stronę carvingu miały okazję poznać uczennice Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu oraz Technikum Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Na kursie, który odbył się 23 marca 2019 r. 25 – osobowa grupa adeptek sztuki kulinarnej szkoliła umiejętności w tym zakresie sposobu prawidłowego trzymania i używania noży do carvingu, wykonywania podstawowych rzeźb z rzodkiewek i jabłek i te bardziej skomplikowane: róże rzeźbione z kalarepy, melona i arbuza, łabędzie z jabłek, szyszki z marchewki oraz liście z cukinii. Ważnym praktycznym elementem kursu była możliwość wykonania indywidualnej rzeźby, co pozwoliło kursantkom na wykazanie się nie tylko umiejętnościami, ale i wyobraźnią.

Każdy z uczestników kursu otrzymał dyplom oraz certyfikat potwierdzający nowe, profesjonalne umiejętności.

Kurs został zrealizowany w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • Dziś nauka jutro praca II20310.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20311.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20312.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20313.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20314.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20315.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20316.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20317.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20318.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20319.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20320.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20321.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20322.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20323.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20324.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20325.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20326.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II20327.jpg

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu "Dziś nauka jutro praca II" - dokumenty do pobrania

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych i CKP z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31.01.2020 r.

Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego dla technika ekonomisty w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II"

 W Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Znajomość języka obcego jest ważnym elementem kształcenia zawodowego, a obecna sytuacja na europejskim rynku pracy wymaga od potencjalnego pracownika znajomości języka obcego ogólnego i zawodowego na wysokim poziomie. Założeniem tych zajęć jest przygotowanie ucznia do posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennych, ale przede wszystkim w sytuacjach zawodowych oraz poznanie terminologii fachowej. Program zajęć także uwzględnia doskonalenie umiejętności mówienia, pisania, czytania oraz słuchania często w postaci integracji tych czterech umiejętności. Dokładna analiza potrzeb uczniów wykazała, iż przejawiają oni głęboka potrzebę własnego rozwoju w postaci doskonalenia umiejętności językowych.  Część zajęć prowadzona jest  metodą projektu. To sprowadzona i ulubiona forma pracy, daje uczniom swobodę pracy twórczej, mobilizuje do większej aktywności, powoduje chęć rywalizacji w osiąganiu wyznaczonych celów. To z kolei prowadzi do lepszych wyników i większego samorozwoju i samorealizacji. Ważna jest również forma wystąpień przed grupą na forum, która  przygotowuje młodzież  do przyszłej pracy zawodowej.

 

Zajęcia  pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego dla technika ekonomisty realizowane są w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • Dziś nauka jutro praca II19992.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II19993.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II19994.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II19995.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II19996.jpg

Ciąg dalszy realizacji zajęć w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II”

W technikach trwają  zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do zdobycia kwalifikacji w zawodzie, podnoszące kompetencje językowe (język angielski) oraz szkolenia i kursy doskonalące umiejętności i/lub dające dodatkowe uprawnienia.

W ramach zadania zaplanowano kompleksowe wsparcie dla uczniów służące uzyskaniu, uzupełnieniu wiedzy i
umiejętności, kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.

Projekt zostanie zrealizowany do 31 stycznia 2020 roku.

 

 • Dziś nauka jutro praca II19979.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II19980.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II19981.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II19982.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II19983.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II19984.jpg

Kurs na prawo jazdy kat. B w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II” rozpoczęty

5 lutego 2019 roku rozpoczęły się teoretyczne zajęcia kursu prawa jazdy kat. B dla 40 uczniów Technikum Zespołu Szkół Zawodowych,  Szkoły Branżowej I Stopnia w Wąbrzeźnie i Technikum w Zespole Szkół we Wroniu.  Szkolenia zarówno teoretyczne jak i praktyczne zostaną przeprowadzone przez  Akademię Nauki i Techniki Jazdy Collage w Wąbrzeźnie.
Kurs teoretyczny ma obejmować 30 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu przepisów ruchu drogowego i ratownictwa medycznego, natomiast szkolenie praktyczne mające na celu przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B będzie trwało minimum 30 godzin zegarowych na osobę.
Po ukończeniu kursu Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny.
Szkolenie ma na celu przyswojenie przez uczniów wiedzy teoretycznej i praktycznej w bezpiecznym kierowaniu pojazdem jak i uzyskanie państwowego dokumentu prawa jazdy, który będzie potwierdzony państwowym egzaminem teoretycznym jak praktycznym z jazdy, przeprowadzany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.  

Kurs prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym w części teoretycznej i praktycznej zostanie zrefundowany w całości w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II".

z88mhRTeceWKAAAAABJRU5ErkJggg==

 • Dziś nauka jutro praca II19854.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II19856.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II19858.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II19860.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II19862.jpg

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU „Dziś nauka jutro praca II”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  drugi nabór uczniów do projektu pt.: Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Egzamin dla spawaczy metodą TIG 141

W dniu 07.07.2018 r. odbył się egzamin dla spawaczy metodą TIG 141. W ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II” ośmiu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wzięło udział w kursie spawania. Po 90 godz. zajęć praktycznych nadszedł czas na zweryfikowanie ich wiedzy i umiejętności. Pod czujnym okiem egzaminatora kursanci wykonywali łącza w określonej pozycji spawalniczej. Po części praktycznej kursanci zostali przepytani z zakresu wiedzy teoretycznej, jaką powinien posiadać każdy certyfikowany spawacz. Zarówno egzamin praktyczny, jak i teoretyczny wszyscy zdali, dzięki dobremu przygotowaniu przez nauczyciela CKPiU. Teraz pozostaje już tylko czekać na odbiór książeczek i certyfikatów spawalniczych. Dzięki takim kursom uczniowie nie tylko podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, które są niezbędne na rynku pracy, ale także poznają „od kuchni” nowy zawód. Raz jeszcze wszystkim gratulujemy pozytywnych wyników i życzymy dalszych sukcesów w karierze spawalniczej.

 • Dziś nauka jutro praca II17909.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II17910.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II17911.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II17912.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II17913.jpg

Uczniowie szkół zawodowych rozpoczęli staże zawodowe u pracodawców w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II”

Powiat Wąbrzeski w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II” nr RPKP.10.02.03-04-0009/17 realizuje staże zawodowe dla uczniów szkół zawodowych.

Od 2 lipca bieżącego roku rozpoczęły się pierwsze staże zawodowe u pracodawców dla uczniów, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie. Swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne będą doskonalić technicy informatycy, logistycy, hotelarze, technicy obsługi turystycznej,  mechatronicy, ekonomiści oraz technicy żywienia i usług gastronomicznych. Staże rozpoczęło 51 uczniów w miesiącu lipcu, natomiast w sierpniu bieżącego roku realizację staży rozpocznie kolejnych 20 uczniów. W projekcie przewidzianych jest łącznie 130 staży.  Kolejne zostaną zrealizowane w lipcu i sierpniu 2019r.

Okres realizacji każdego stażu wyniesie 150 godzin dla każdego ucznia u danego pracodawcy, który zapewni opiekuna stażysty nadzorującego i monitorującego pracę stażysty jak również odpowiednie warunki pracy w swoim zakładzie.

Powiat Wąbrzeski jako organizator stażu zapewnia uczniom stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł, ubezpieczenie, badanie lekarskie w zakresie określonym dla danej branż, w której uczeń będzie odbywał staż, odzież roboczą i zwrot kosztów dojazdu.

Współpracę przy realizacji projektu podjęło 24 pracodawców. Uczniowie technikum odbywają staże w przedsiębiorstwach: Ergis S.A., MKF- Ergis S.A., Reflex-Polska Sp. z o.o., PPHU Dariusz Dziewięcki, MI-DOM MICHAŁ SMOLEŃSKI, Biuro Turystyczne COPERNICANA,  WnoNet, Oaza Bis Sp. z o.o.-Bartłomiej Biestek, VERONI – Bogusław Warżel, WORWO Sp. z o.o., P.Z. MARK-POL Marek Jasiński, Wąbrzeskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o., ZPU HYDRO-VACUUM Wąbrzeźno Sp. z o.o., Ampol-Merol Sp. z o.o.,  Restauracja Zamkowa, Gospoda przy piecu, Kuźnia Smaków,  FATOM-  Tomasz Górecki, WDK w Wąbrzeźnie oraz w Urząd Gminy Dębowa Łąka, Urząd Gminy Ryńsk, Urząd Miasta Wąbrzeźno, Urząd Gminy w Płużnicy i Urząd Gminy Gruta.

Celem całego projektu, realizowanego od lutego 2018 r. jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych i CKP z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31.01.2020r.

Dzięki uczestnictwie w projekcie uczniowie podniosą swoje umiejętności praktyczne, zyskają doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy i wiedzę na temat zawodu. Realizacja tego działania przyczynia się do większej współpracy szkół z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego.   

Wartość projektu wynosi 1 631 808,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (1 387 036,80 zł). Wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego wyniesie 244 771,20 zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

vad66Fp7IAAAAAElFTkSuQmCC

Drzwi otwarte w Zespole Szkół we Wroniu

W dniu 26 kwietnia 2018r w Zespole Szkół we Wroniu goszczono uczniów III klas gimnazjów z całego Powiatu. Podczas Drzwi Otwartych młodzież mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły, uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami danych zawodów. Dla wszystkich gości organizatorzy przygotowali kawiarenkę i słodki poczęstunek.

Podziękowania należą się uczniom jak również nauczycielom zaangażowanym w to wydarzenie.

Wydarzenie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. w ramach projektu pn. „Dziś nauka jutro praca II”.

 • Dziś nauka jutro praca II16920.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16921.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16922.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16923.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16924.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16925.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16926.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16927.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16928.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16929.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16930.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16931.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16932.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16933.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16934.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16935.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16936.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16937.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16938.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16939.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16940.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16941.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16942.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16943.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16944.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16945.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16946.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16947.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16948.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16949.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16950.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16951.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16952.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16953.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16954.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16955.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16956.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16957.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16958.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16959.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16960.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16962.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16963.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16964.jpg

Drzwi otwarte w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

Dnia 24.04.2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie odbyły się Drzwi Otwarte dla gimnazjalistów z Powiatu Wąbrzeskiego.
W poszczególnych salach na młodych gości czekały m.in. ciekawe prezentacje kierunków, wystawy, fotobudka i mały poczęstunek w zorganizowanej na ten czas kawiarence. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko doradców zawodowych. Dziękujemy gościom za przybycie oraz nauczycielom i uczniom za pomoc w organizacji tego dnia.

Wydarzenie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. w ramach projektu pn. „Dziś nauka jutro praca II”.

.0lSZIkSZKagj9dcHuY2rt13Lwt92JJkiRJkvR0axLBTZIkSZIkSZLBTZIkSZIkqcmQwU2SJEmSJKmJkMFNkiRJkiSpiZDBTZIkSZIkqYmQwU2SJEmSJKmJkMFNkiRJkiSpiZDBTZIkSZIkqYmQwU2SJEmSJKmJkMFNkiRJkiSpiZDBTZIkSZIkqYmQwU2SJEmSJKmJkMFNkiRJkiSpiZDBTZIkSZIkqYn4f7+jVwKXnrQBAAAAAElFTkSuQmCC

 • Dziś nauka jutro praca II16966.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16967.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16968.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16969.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16970.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16971.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16972.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16973.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16974.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16975.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16976.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16977.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16978.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16979.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16981.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16982.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16983.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16984.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16985.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16986.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16987.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16988.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16989.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16990.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16992.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16993.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16994.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16995.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16996.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16997.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16998.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II16999.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II17000.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II17001.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II17002.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II17003.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II17004.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II17005.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II17006.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II17007.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II17008.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II17009.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II17010.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II17011.jpg
 • Dziś nauka jutro praca II17012.jpg

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU „Dziś nauka jutro praca II” - dokumenty do pobrania

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.