Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Dziś nauka jutro praca
 • Dziś nauka jutro praca
 • Dziś nauka jutro praca

Wz9rgMMAAAAASUVORK5CYII=

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Projekt: „Dziś nauka jutro praca”
Okres realizacji: 01.08.2014 -30.09.2015
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wartość projektu: 544 756,00 zł, w tym:
- 463 042,60 zł - wnioskowane dofinansowanie z EFS,
- 81 713,40 zł wkład własny Powiatu


Celem zrealizowanego projektu była poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie wąbrzeskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w  szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe.
Zrealizowane w ramach projektu zadania:
•    dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy- konsultacje programów nauczania w zawodzie technik mechatronik w ZSZ i technik rolnik w ZS we Wroniu z pracodawcami,
•    współpraca z pracodawcami - przewidziano tworzenie/dostosowanie programów. praktyk i staży w zawodach: technik mechatronik, logistyk, ekonomista, mechanik (ZSZ) i informatyk (ZS). Zaplanowano letnie staże dla 20 ucz. po 160 h/m-c, staż. 4 tyg. Uczniowie ZSZ i ZS we Wroniu  podniosą umiejętności praktyczne  związane z zawodem w firmach powiązanych branżowo z konkretnymi kierunkami kształcenia np. branża ekonomiczna, mechatroniczna, logistyczna. Rekrutacja - uczniowie z dobrymi wynikami w nauce, rozmowa z pracodawcami (na podstawie świadectw i opinii),
•    zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy: z przedsiębiorczości, doradztwa edukacyjno-zawodowego, umiejętności interpersonalnych,
•    zajęcia specjalistyczne z logistyki, programowania obrabiarek numerycznie sterowanych, diagnostyki sprzętu informatycznego, żywienia, odnawialnych źródeł energii, spawania metoda TIG, mechatroniki hydrauliki siłowej,
•    zajęcia dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych z zakresu sterowania urządzeń mechatronicznych, z  zakresu mechanicznej obróbki skrawaniem,
•    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów maturalnych: z matematyki przygotowujące do egz. maturalnego dla uczniów ze słabymi  wynikami w nauce, z języka angielskiego, z języka niemieckiego.
•    zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: z matematyki, ICT, języka angielskiego „Z angielskim przez ekonomię".
•    opieka psychologiczno-pedagogiczna: indywidualna ścieżka wsparcia, program prewencyjny, zajęcia integracyjne.
W ramach projektu doposażono pracownie: w CKPiU - mechatroniczna, spawalnicza, obróbki ręcznej metali, mechaniczna, w ZSZ ekonomiczno-logistyczna, w ZS we Wroniu gastronomiczna i informatyczna.
Wsparciem zostały objęte wszystkie zespoły szkół zawodowych prowadzone przez Powiat Wąbrzeski (Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespół Szkół we Wroniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie).
W zajęciach uczestniczyło 200 uczniów.

 

"Dziś nauka jutro praca” - spotkanie z przedsiębiorcami w ZSZ w Wąbrzeźnie

W dniu 19 marca 2015 roku o godzinie 11:00 w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawców, szkół, Powiatowego Urzędu Pracy oraz  pracowników Starostwa w Wąbrzeźnie. Program spotkania obejmował przedstawienie informacji na temat projektu „Dziś nauka jutro praca” realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w ramach POKL i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, omówienie zmian w systemie kształcenia zawodowego na przykładzie zawodu technik mechanik i technik mechatronik oraz  wyników egzaminów zawodowych. Ponadto doradca zawodowy przedstawił losy absolwentów  oraz ankiety dla pracodawców na temat oczekiwań pracodawców wobec uczniów i absolwentów. Celem spotkania była diagnoza w zakresie współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w powiązaniu z ich oczekiwaniami oraz wymaganiami rynku pracy. Zostały przedstawione programy nauczania w zawodzie technik mechatronik oraz technik mechanik. Uczestnicy spotkania  dyskutowali nad programem nauczania ze szczególnym uwzględnieniem zajęć praktycznych realizowanych w zakładach. Przedsiębiorcy zapoznali się z programami staży zaplanowanych w okresie letnim w ramach projektu.
Podobne spotkanie odbyło się w Zespole szkół we Wroniu, na którym m. in. omawiano zmiany w systemie kształcenia zawodowego na przykładzie zawodu technik rolnik oraz o wynikach egzaminów zawodowych.
Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na konferencję pt. „Wybór zawodu a potrzeby rynku pracy” do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, która odbyła się dnia 14 kwietnia 2015 o godzinie 10:00  w sali 133.

 

Uczniowie Zespołu Szkół we Wroniu uczestniczyli w zajęciach z kelnerstwa, baristyki i dekoracji potraw

W ramach projektu „Dziś nauka jutro praca” w Zespole Szkół we Wroniu, odbyły się zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. Zadania realizowane były od kwietnia do czerwca i wzięło w nich udział 10 uczniów. Zakres zajęć obejmował techniki żywienia we współczesnym rynku pracy takie jak:
- zajęcia z kelnerstwa, których celem było nabycie wiedzy i umiejętności:
• ze sposobów serwowania dań (podawanie potraw na talerzach, serwowanie potraw z półmisków),
• z zasad  podawania przy stole (kolejność podawania potraw, właściwy kierunek obsługi),
• z obsługi konsumentów ((powitanie gościa, posadzenie gościa przy stole, podawanie menu, przyjęcie zamówień, podawanie dań i napojów do stolika, przyjęcie zamówienia na desery,  przyjęcie zamówień na kawę, herbatę, sprzedaż napojów alkoholowych, podawanie rachunku, pożegnanie gościa).
- Zajęcia z baristyki w zakresie, których nabywa się takich umiejętności jak:
• obsługa sprzętu baristycznego, przygotowanie min. 4 rodzajów kaw (espresso, latte, cappuccino, latte macchiato), techniki dekorowania kaw.
- Zajęcia z zakresu podawania potraw, dekorowania stołu i wnętrz, których celem jest nabycie przez uczestniczki i uczestników  praktycznych umiejętności. Program zajęć obejmuje:
• planowanie menu na różne przyjęcia,
• dekorowanie potraw w zależności od specyfiki przyjęcia oraz w zależności od pory roku (przygotowanie potraw i deserów do podania, ułożenie na talerzu, ozdabianie potraw),
• ustawianie i nakrywanie stołów, układanie serwetek,
• dekorowanie stołu i wnętrz przy wykorzystaniu kwiatów (polnych i ogrodowych), warzyw i owoców  (tworzenie własnych aranżacji stołu).

 

 • Zajęcia Dziś nauka jutro praca10549.jpg
 • Zajęcia Dziś nauka jutro praca10550.jpg
 • Zajęcia Dziś nauka jutro praca10551.jpg
 • Zajęcia Dziś nauka jutro praca10552.jpg
 • Zajęcia Dziś nauka jutro praca10553.jpg
 • Zajęcia Dziś nauka jutro praca10554.jpg
 • Zajęcia Dziś nauka jutro praca10555.jpg
 • Zajęcia Dziś nauka jutro praca10556.jpg
 • Zajęcia Dziś nauka jutro praca10557.jpg
 • Zajęcia Dziś nauka jutro praca10558.jpg
 • Zajęcia Dziś nauka jutro praca10559.jpg

Zakończenie realizacji projektu pn. „Dziś nauka jutro praca”

Projekt realizowany  był przez Powiat Wąbrzeski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w okresie od  01.08.2014 - 30.09.2015 r.
Wsparciem zostały objęte wszystkie zespoły szkół zawodowych prowadzone przez Powiat Wąbrzeski (Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespół Szkół we Wroniu) oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.
W zajęciach i stażach wzięło udział 208 uczniów.
Celem projektu była poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie wąbrzeskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w  szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe.
Zrealizowane zadania:
1.Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy- konsultacje programów nauczania w zawodzie technik mechatronik w ZSZ i technik rolnik w ZS we Wroniu z pracodawcami,
2.Współpraca z pracodawcami - przewidziano tworzenie/dostosowanie programów. praktyk i staży w zawodach: technik mechatronik, logistyk, ekonomista, mechanik (ZSZ) i informatyk (ZS). Odbyły się letnie staże dla 32 uczniów po 160 h/m-c. uczniowie ZSZ i ZS we Wroniu podnieśli umiejętności praktyczne związane z zawodem w firmach powiązanych branżowo z konkretnymi kierunkami kształcenia tj. branża ekonomiczna, mechatroniczna, logistyczna.
3.Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy: z przedsiębiorczości, doradztwa edukacyjno-zawodowego, umiejętności interpersonalnych,
4.Zajęcia specjalistyczne z logistyki, programowania obrabiarek numerycznie sterowanych, diagnostyki sprzętu informatycznego, żywienia, odnawialnych źródeł energii, spawania metoda TIG, mechatroniki hydrauliki siłowej,
5.Zajęcia dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych - zaj. dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych z zakresu sterowania urządzeń mechatronicznych, z  zakresu mechanicznej obróbki skrawaniem,
6.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów maturalnych: z matematyki przygotowujące do egz. maturalnego dla uczniów ze słabymi  wynikami w nauce, z języka angielskiego, z języka niemieckiego.
7.Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: z matematyki, ICT, jezyka angielskiego „Z angielskim przez ekonomię".
8.Opieka psychologiczno-pedagogiczna: indywidualna ścieżka wsparcia, program prewencyjny, zajęcia integracyjne.
Ponadto zostały doposażone pracownie: w CKPiU - mechatroniczna, spawalnicza, obróbki ręcznej metali, mechaniczna, w ZSZ ekonomiczno-logistyczna, w ZS we Wroniu gastronomiczna i informatyczna.
Wartość projektu: 544 756,00 zł, w tym:
- 463 042,60 zł - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego,   
-  81 713,40 zł - wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego