Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Jestem uczniem będę pracownikiem 2
  • Jestem uczniem będę pracownikiem 2
  • Jestem uczniem będę pracownikiem 2

„Jestem uczniem – będę pracownikiem II”

Po raz kolejny Powiat Wąbrzeski opracował i złożył projekt w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”. Projekt pt:. „Jestem uczniem – będę pracownikiem II” został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Celem projektu „Jestem uczniem – będę pracownikiem II” było wzmocnienie zdolności do przyszłego zatrudnienia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego i ściślejszego powiązania go z rynkiem pracy w szkołach zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego. Projekt był realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu do 30.09.2014 r. Jego beneficjentami zostało 150  uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

W ramach projektu przeprowadzone zostały:

  •zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki;
  •zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
   -z matematyki;
   -z j. niemieckiego;
   -z przedsiębiorczości + j. angielskiego „Euro Ekonomika”;
  •zajęcia podwyższające kompetencje zawodowe w tym:
   -z mechatroniki;
   -wprowadzenie do spawania metodą MAG;
   -montaż instalacji użytkowych co, wod-kan i elektrycznych;
   -podstawy maszynowej obróbki skrawaniem;
   -„Warsztaty robót wykończeniowych w budownictwie”;
  •zajęcia z doradztwa zawodowego;
  •zajęcia specjalistyczne „Per aspera ad astra”;
  •staże zawodowe.


Na realizację projektu przyznano dofinansowanie w wysokości 385 900,00 zł, a wkład własny powiatu wąbrzeskiego wyniósł 61 000,00 zł.
Uczniowie biorący udział w projekcie odbyli staże zawodowe zorganizowane u lokalnych przedsiębiorcw. Każdy uczeń odbył 160 godzin praktyki zawodowej w ciągu czterech tygodni. Staże zrealizowane zostały w następujących zakładach: Ampol-Merol, Bank Spółdzielczy Golub-Dobrzyń oddział w Wąbrzeźnie, Ergis-Eurofilms S.A., Zakład Przetwórstwa worzyw Sztucznych Halina Błażejewicz Katarzynki, Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych I.A. Kiwała. Programy stażu były zgodne z kierunkami nauczania w szkole.
Ponadto uczniowie będący beneficjantami projektuzdobyli nowe zdolności praktyczne ucząc się przy pomocy sprzętu zakupionego przy udziale EFS i budżetu powiatu. Pracownie w CKPiU zostały wyposażone w tokarkę i frezarkę, urządzenia i materiały do programowania urządzeń mechatronicznych, projektowania i montaży rozbudowanych układów elektronicznych oraz sprżet do spawania. Dla ZS we Wroniu zakupione zostały maszyny i urządzenia oraz materiały do ćwiczeń, za pomocą których uczniowie zwiększyli swoje umiejętności z zakresu technik robót wykończeniowych.

  • Jestem uczniem będę pracownikiem II7511.jpg
  • Jestem uczniem będę pracownikiem II7512.jpg
  • Jestem uczniem będę pracownikiem II7513.jpg
  • Jestem uczniem będę pracownikiem II7514.jpg
  • Jestem uczniem będę pracownikiem II7515.jpg
  • Jestem uczniem będę pracownikiem II7516.jpg