Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Jestem uczniem będę pracownikiem
 • Jestem uczniem będę pracownikiem
 • Jestem uczniem będę pracownikiem

B6R53WeO7A+sAAAAAElFTkSuQmCC

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa  zawodowego”
Projekt: "Jestem uczniem - będę pracownikiem"

Okres realizacji Projektu: 01.08.2011 - 31.07.2012
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zrealizowane cele projektu:

 • zwiększenie oferty zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i  pozalekcyjnych z matematyki i języków obcych,
 • wzbogacenie treści programów kształcenia praktycznego w zawodach technicznych i usługowych   
 • zwiększenie dostępności do profesjonalnego doradztwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • kształcenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się technologiami zaawansowanymi stosowanymi w przedsiębiorstwach,
 • zakup materiałów dydaktycznych i urządzeń sprzyjających unowocześnieniu szkół  i poprawie jakości kształcenia.

 

W ramach projektu uczniowie brali udział w następujących zajęciach:

 • wyrównawcze z matematyki,
 • rozwijające z matematyki i języka angielskiego,
 • z przedsiębiorczości,
 • kurs obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych,
 • operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz obsługa i wymiana butli gazowych,
 • kreatywność w zawodzie fryzjera,
 • IP zmienia świat (projektowanie, instalowanie i zarządzanie siecią telewizji przemysłowej),
 • mechatronika nas dotyka,  
 • wprowadzenie do spawania metodą MAG,
 • montaż instalacji użytkowych co, wod-kan i elektrycznych,
 • zdobycie uprawnień dozorowych SEP1kW,
 • wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (doradztwo zawodowe, autoprezentacja, komunikacja),
 • współpraca z pracodawcami (staże dla uczniów technikum  informatycznego i mechatronicznego, spotkanie z pracodawcami, władzami powiatu, dyrektorami szkół i placówek zawodowych, PUP, PP-P, PCPR, SWPPW).


Projekt realizowany  był w ZSZ, ZS we Wroniu, CKPiU w Wąbrzeźnie.                   
W projekcie wzięło udział 185 uczniów.

Pierwsze zajęcia z matematyki i przedsiębiorczości rozpoczęły się w październiku 2011 roku. Również w tym miesiącu uczennice technikum fryzjerskiego w pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego poznawały nowe techniki pielęgnacji włosów. Od listopada pełną parą ruszyły zajęcia z mechatroniki i robotyki, z montażu instalacji użytkowych co, wod-kan i elektrycznych.
Równolegle z zajęciami organizowanymi w szkołach, trwały staże zawodowe, które uczniowie odbywali na terenie firm. Uczniowie technikum informatycznego cenne umiejętności praktyczne, przydatne w przyszłej pracy zawodowej zdobyli w firmie INFOCOMP w Toruniu.