Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

„Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim”

Zakończyliśmy realizację projektu pn. „ Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III  szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Podziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki.


Projekt realizowany był w partnerstwie Powiatu Wąbrzeskiego i Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


W ramach projektu 8 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące w latach 2010-2013 r. skorzystało z zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz specjalistycznych zajęć terapeutycznych. Zajęcia prowadziło 3 nauczycieli z ośrodka w Dębowej Łące . Na ten cel Powiat Wąbrzeski uzyskał dofinansowanie w kwocie 29 960 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.