Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
 • Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

ODQAAAAASUVORK5CYII=5lOADnRifbQCSAnOtEe+hcshATCdEUkrgAAAABJRU5ErkJggg==SoSvlm2DAAAAAElFTkSuQmCC

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Cel zrealizowanego projektu to poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej.
Dzięki projektowi poprawiły się warunki lokalowe szkoły. Stworzone zostały odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego co w perspektywie przełożyło się na wzrost jakości kształcenia oraz na poprawę kondycji fizycznej uczniów. Projekt istotnie wpłynął na podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Projekt zrealizowany został na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przy ul. Żeromskiego.  Budynek sali gimnastycznej jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły i połączony łącznikiem dydaktycznym oraz klatką schodową i dźwigiem. Obsługę komunikacyjną obiektu zaprojektowano od ul. Żeromskiego. Wykonano także wewnętrzną drogę dojazdową spełniającą rolę dojazdu przeciwpożarowego ze stanowiskami parkingowymi wzdłuż drogi.
Obiekt składa się  z 3 zespołów funkcjonalnych:
- przyziemie o powierzchni 1162,4 m2 w tym: sala gimnastyczna o wymiarach 20 x 40 m z holem wejściowym, szatnią okryć wierzchnich, szatniami dla ćwiczących, pokojem instruktora, magazynem sprzętu sportowego,
- parter o powierzchni 652,2 m2 w tym:  widownia dla 160 widzów z sanitariatami, wentylatornia, 3 sale lekcyjne  i świetlica,
- I piętro o powierzchni 303,9 m2 w tym: 3 sale lekcyjne i 2 węzły sanitarne.
Kubatura obiektu wynosi 9318,7 m3.
Budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne:
- sala gimnastyczna usytuowana będzie z wejściem bezpośrednio z terenu bez schodów;
- oddzielna przebieralnia dla osób niepełnosprawnych z natryskiem i węzłem sanitarnym;
- z przyziemia na parter i na I piętro prowadzą nie tylko schody, ale również dźwig pionowy.

Wymiary sali umożliwiają prowadzenie gier zespołowych takich jak: badminton, koszykówka, piłka nożna (boisko nienormatywne), tenis, piłka siatkowa.
Ponadto w ramach projektu wybudowano kotłownię gazową o mocy 540 kW. W sali gimnastycznej zastosowano ogrzewanie podłogowe. Dokonano również zakupu i zainstalowano wyposażenie sali gimnastycznej. Lokalizacja przedsięwzięcia jest optymalna ze względu na bliskie położenie budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz oparcie projektu o istniejącą infrastrukturę.
Własny grunt pod inwestycję, pełne uzbrojenie terenu jak i kompleksowy projekt budowlany dodatkowo przemawiały za zasadnością realizacji projektu w wybranym miejscu.

Oprócz budowy obiektu dokonano także urządzenia powierzchni zielonych, wybudowano drogi dojazdowe oraz parking. Ponadto za budynkiem sali przewidziano urządzenie boisk sportowych.

Sala gimnastyczna z zapleczem dydaktycznym jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć z zakresu działalności szkoły. Ponadto obiekt służy zajęciom pozalekcyjnym, kulturalno-oświatowym, informatycznym, organizowaniu konkursów. W obiekcie odbywają się będą  także imprezy sportowe, międzyszkolne oraz zawody o zasięgu lokalnym.
Projekt został zrealizowany w latach 2008-2010. Całkowita wartość projektu wyniosła 6 916 441,87 PLN w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  w kwocie 3 157 553,72 PLN.

 

Przebieg inwestycji:

Rozpoczęcie realizacji projektu „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”

  

Dnia 8 października 2008 roku na terenie Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Żeromskiego w Wąbrzeźnie odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym. Wykonawcą  inwestycji jest firma „SOLGRUD” Sp. z o.o. z Grudziądza. wyłoniona w przetargu jako jedna z 6 firm. Wykonawca zobowiązał się wykonać roboty budowlane do dnia 30.09.2010 r.

 

  

 • Budowa sali gimnastycznej1361.jpg
 • Budowa sali gimnastycznej1362.jpg
 • Budowa sali gimnastycznej1452.jpg
 • Budowa sali gimnastycznej1453.jpg
 • Budowa sali gimnastycznej1454.jpg
 • Budowa sali gimnastycznej1455.jpg
 • Budowa sali gimnastycznej1456.jpg
 • Budowa sali gimnastycznej1457.jpg
 • Budowa sali gimnastycznej1458.jpg
 • Budowa sali gimnastycznej1459.jpg
 • Budowa sali gimnastycznej1460.jpg
 • Budowa sali gimnastycznej1461.jpg
 • Budowa sali gimnastycznej1462.jpg
 • Budowa sali gimnastycznej1463.jpg

Podpisano umowę na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej

W piętek 21 listopada 2008 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”. Podpisy pod umową złożyli w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki - Marszałek Województwa oraz w imieniu Powiatu Wąbrzeskiego Krzysztof Maćkiewicz - Starosta Wąbrzeski, Benedykt Dudek - Wicestarosta oraz Maria Zakrawacz - Skarbnik.
Na podstawie podpisanej umowy Powiat Wąbrzeski otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3 636 300 zł. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2008 – 2010.

 

 • Budowa sali gimnastycznej1300.jpg
 • Budowa sali gimnastycznej1301.jpg
 • Budowa sali gimnastycznej1302.jpg
 • Budowa sali gimnastycznej1303.jpg
 • Budowa sali gimnastycznej1304.jpg

Stan budowy - 5 listopada 2008 r.

 • Stan przebudowy1465.jpg
 • Stan przebudowy1467.jpg
 • Stan przebudowy1468.jpg
 • Stan przebudowy1469.jpg
 • Stan przebudowy1470.jpg
 • Stan przebudowy1471.jpg
 • Stan przebudowy1472.jpg
 • Stan przebudowy1473.jpg

Spotkanie zespołu ds. budowy sali gimnastycznej

 Trwa budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.
15 stycznia 2009 r. odbyło się spotkanie zespołu ds. budowy sali gimnastycznej. Podczas spotkania omówiony został stan realizacji inwestycji. Inspektor nadzoru  nie wniósł uwag do wykonywanych robót przez firmę Solgrud Sp. z o.o.  Krzysztof Maćkiewicz Starosta Wąbrzeski zapoczątkował dyskusję na temat zmiany harmonogramu robót budowlanych i skrócenie terminu realizacji obiektu. Przedstawiciel firmy Solgrud zgłosił gotowość zakończenia budowy do końca 2009 r.. Zaproponował nowy harmonogram  z terminem zakończenia do  15.12.2009 r.. Starosta Wąbrzeski poinformował, że nowy harmonogram zostanie przedstawiony Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W dalszej części uczestnicy spotkania złożyli wizytę na placu budowy.

 

 • Spotkanie zespołu1483.jpg
 • Spotkanie zespołu1484.jpg
 • Spotkanie zespołu1485.jpg
 • Spotkanie zespołu1487.jpg
 • Spotkanie zespołu1488.jpg
 • Spotkanie zespołu1489.jpg
 • Spotkanie zespołu1491.jpg
 • Spotkanie zespołu1493.jpg
 • Spotkanie zespołu1494.jpg
 • Spotkanie zespołu1495.jpg
 • Spotkanie zespołu1496.jpg
 • Spotkanie zespołu1497.jpg
 • Spotkanie zespołu1498.jpg
 • Spotkanie zespołu1499.jpg
 • Spotkanie zespołu1500.jpg
 • Spotkanie zespołu1501.jpg
 • Spotkanie zespołu1503.jpg
 • Spotkanie zespołu1507.jpg
 • Spotkanie zespołu1508.jpg
 • Spotkanie zespołu1509.jpg
 • Spotkanie zespołu1510.jpg
 • Spotkanie zespołu1511.jpg
 • Spotkanie zespołu1512.jpg

Stan budowy - 24 lutego 2009 r.

 • Stan przebudowy1514.jpg
 • Stan przebudowy1515.jpg
 • Stan przebudowy1516.jpg
 • Stan przebudowy1517.jpg
 • Stan przebudowy1518.jpg
 • Stan przebudowy1519.jpg
 • Stan przebudowy1520.jpg
 • Stan przebudowy1521.jpg
 • Stan przebudowy1522.jpg
 • Stan przebudowy1523.jpg
 • Stan przebudowy1524.jpg
 • Stan przebudowy1525.jpg
 • Stan przebudowy1526.jpg

Stan budowy - 7 kwietnia 2009 r.

 • Stan budowy1582.jpg
 • Stan budowy1583.jpg
 • Stan budowy1584.jpg
 • Stan budowy1585.jpg
 • Stan budowy1586.jpg
 • Stan budowy1587.jpg
 • Stan budowy1588.jpg
 • Stan budowy1589.jpg

Stan budowy - 6 sierpnia 2009 r.

 • Stan budowy2127.jpg
 • Stan budowy2128.jpg
 • Stan budowy2129.jpg
 • Stan budowy2130.jpg
 • Stan budowy2131.jpg
 • Stan budowy2132.jpg
 • Stan budowy2133.jpg
 • Stan budowy2134.jpg
 • Stan budowy2135.jpg
 • Stan budowy2136.jpg
 • Stan budowy2137.jpg
 • Stan budowy2138.jpg
 • Stan budowy2274.jpg

Stan budowy - 18 września 2009 r.

 • Stan budowy2259.jpg
 • Stan budowy2260.jpg
 • Stan budowy2261.jpg
 • Stan budowy2262.jpg
 • Stan budowy2263.jpg
 • Stan budowy2264.jpg
 • Stan budowy2265.jpg
 • Stan budowy2266.jpg
 • Stan budowy2267.jpg
 • Stan budowy2268.jpg
 • Stan budowy2269.jpg
 • Stan budowy2270.jpg
 • Stan budowy2271.jpg
 • Stan budowy2272.jpg
 • Stan budowy2273.jpg
 • Stan budowy2275.jpg
 • Stan budowy2276.jpg
 • Stan budowy2277.jpg

Stan budowy - 16 listopada 2009 r.

 • Stan budowy2394.jpg
 • Stan budowy2396.jpg
 • Stan budowy2397.jpg
 • Stan budowy2399.jpg
 • Stan budowy2400.jpg
 • Stan budowy2401.jpg
 • Stan budowy2402.jpg
 • Stan budowy2404.jpg
 • Stan budowy2406.jpg
 • Stan budowy2407.jpg
 • Stan budowy2408.jpg
 • Stan budowy2409.jpg
 • Stan budowy2410.jpg
 • Stan budowy2411.jpg
 • Stan budowy2412.jpg
 • Stan budowy2413.jpg
 • Stan budowy2414.jpg

Stan budowy - 18 grudnia 2009 r.

 • Stan budowy2590.jpg
 • Stan budowy2591.jpg
 • Stan budowy2592.jpg
 • Stan budowy2593.jpg
 • Stan budowy2594.jpg
 • Stan budowy2595.jpg
 • Stan budowy2596.jpg
 • Stan budowy2597.jpg
 • Stan budowy2598.jpg
 • Stan budowy2599.jpg
 • Stan budowy2600.jpg
 • Stan budowy2601.jpg
 • Stan budowy2603.jpg
 • Stan budowy2604.jpg
 • Stan budowy2605.jpg
 • Stan budowy2607.jpg
 • Stan budowy2608.jpg
 • Stan budowy2609.jpg

6 stycznia 2010 r. oddano do użytku salę gimnastyczną przy ZSZ w Wąbrzeźnie

Z udziałem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Rafała Bruskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Iwony Waszkiewicz i władz Powiatu Wąbrzeskiego odbyła się w dniu 6 stycznia 2010 r. uroczystość oddania do użytku inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydatycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”. Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele samorządu województwa, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, władz samorządowych Miasta Wąbrzeźno, gmin Dębowa Łąka i Płużnica, projektanci i wykonawcy, przedstawiciele firm i instytucji z terenu powiatu. Nie zabrakło byłych i obecnych pracowników Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz uczniów, którzy na tą inwestycję czekali od lat.


Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski, Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, Członek Zarządu „Solgrud” Sp z o.o. Jacek Kawski. Do tych osób skierowane były szczególne podziękowania ze strony młodzieży. Wręczając im kwiaty uczniowie powiezieli: „Od dziś możey przyznać z dumą, iż kształciomy się w szkole XXI wieku, spełniającej europejskie standardy. Dlatego w imieniu młodzieży pragniemy podziękować wszystkim, dzięki którym do niedawna jeszcze tylko marzenie – dziś stało się faktem”.


Poświecenia nowego obiektu dokonał ksiądz dziekan Kazimierz Śmigecki. Na część artystyczną uroczystości złożyły się „Oda do sportu, Pierre de Coubertin w wykonaniu uczniów ZSZ w Wąbrzeźnie, Występ zespołu „Efekt” oraz pokaz walki „Kyoukushin-kan karate” zaprezentowany przez członków  MKS UNIA Wąbrzeźno.


Atrakcją dnia był bez wątpienia towarzyski mecz piłki siatkowej kobiet rozegrany pomiędzy zespołami GCB Cenrtostal Bydgoszcz, a Piecobiogaz Murowana Goślina. Czas oczekiwania na jego rozpoczęcie był dobrym momentem do zwiedzenia oddanych do użytku obiektów, gdzie na gości czekały między innymi wystawy i pokazy multimedialne prezentujące historię oraz współczesne dokonania Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

 • Zakończenie budowy55ebfd0cc2270_p.jpg
 • Zakończenie budowy55effd5e3e6e7_p.jpg
 • Zakończenie budowy55effd608569b_p.jpg
 • Zakończenie budowy55effd62cac35_p.jpg
 • Zakończenie budowy55effd65c98b4_p.jpg
 • Zakończenie budowy55effd68879ff_p.jpg
 • Zakończenie budowy55effd6c72a0c_p.jpg
 • Zakończenie budowy55effd6e9a2de_p.jpg
 • Zakończenie budowy55effd710d10c_p.jpg
 • Zakończenie budowy55effd7538c42_p.jpg
 • Zakończenie budowy55effd7767380_p.jpg
 • Zakończenie budowy55effd7928696_p.jpg
 • Zakończenie budowy55effd7e25558_p.jpg