Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Chodnik w Józefkowie

Budowa i remonty chodników

2000 – Remonty chodników – 35 745,00 zł


2012 – Remont chodnika w Wielkich Radowiskach – 175 237,61 zł


2015 – Remont chodnika w Wieldządzu – 2 300 zł


2016 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1702C Płużnica - Józefkowo w miejscowości Józefkowo od km 1+620 do km 2+090 strona lewa 5 535,00 zł


2017 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1702C Płużnica - Józefkowo w miejscowości Józefkowo od km 1+620 do km 2+090 strona lewa 131 607,17 zł


2017 - Budowa chodnika w miejscowości Błędowo przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica 31 365,00 zł


2018 - Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m 129 997,90 zł


Stan na koniec 2018 r. – łącznie 511 787,68 zł

 

Remonty cząstkowe dróg powiatowych

Rok WYKAZ ZADAŃ I PONIESIONE WYDATKI Poniesione wydatki
1999 Bartoszewice - Czaple 191 032,00
  Poprawa geometrii skrzyżowania w m.Kurkocin 7 000,00
  Remonty cząstkowe 296 345,00
  Ścinka poboczy 31 000,00
  Profilowanie dróg gruntowych 1 500,00
2000 Remonty chodników 35 745,00
  Remonty cząstkowe 251 777,00
  Ścinka poboczy 40 750,00
  Profilowanie dróg gruntowych 4 932,00
2001 Remonty cząstkowe 144 008,00
  Odnowa nawierzchni: Myśliwiec - Zaskocz, Wronie - Katarzynki 183 817,00
  Profilowanie drogi Dębowa  Łąka - Wielkie Radowiska 35 600,00
  Ścinka poboczy 40 600,00
  Obwodnica Wąbrzeźna 91 382,00
2002 Remont przepustu w m. Łopatki 2 354,00
  Remonty cząstkowe 144 926,00
  Profilowanie dróg gruntowych 4 284,00
  Obwodnica Wąbrzeźna 12 732,00
2003 Remonty cząstkowe 143 294,00
  Likwidacja przełomu w m. Brudzawki 6 298,00
  Remont przepustu na drodze Blizno - Książki (dokumentacja) 7 198,00
  Obwodnica Wąbrzeźna 119 206,00
2004 Remonty cząstkowe 199 402,00
  Przebudowa przepustu w m. Blizienko 116 879,00
  Obwodnica Wąbrzeźna 1 302 676,00
2005 Remonty cząstkowe 308 901,00
  Obwodnica Wąbrzeźna 12 112 981,00
2006 Remonty cząstkowe 349 282,00
  Profilowanie dróg gruntowych 49 436,00
  Remont przepustu w m. Łobdowo 31 720,00
  Obwodnica Wąbrzeźna 11 686 276,04
2007 Remonty cząstkowe 437 201,00
  Remont przepustu w m. Osieczek 22 778,00
  Obwodnica Wąbrzeźna 596 837,45
  Przebudowa drogi 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 4 900,68
2008 Ścinka poboczy 136 431,53
  1715C Wąbrzeźno - Lembarg  
  1702C Płużnica - Józefkowo  
  1710C Wąbrzeźno - Książki  
  1717C Czaple - Ryńsk  
  1703C Błędowo - Płużnica  
  1711C Blizno - Książki  
  1726C Niedźwiedź - Tokary  
  Profilowanie dróg gruntowych 11 041,00
  1704C Goryń - Wieldządz  
  1421C Mgowo - Gawłowice  
  1718C Czaple - Trzciano  
  1723C Wałycz - Wałyczyk  
  1724C Zieleń - Wielkie Radowiska  
  1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska  
  1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo  
  1730C Łobdowo - Wrocki  
  Remonty cząstkowe 442 669,15
2009 Ścinka poboczy 93 101,25
  Profilowanie dróg gruntowych 15 433,00
  Ustawienie krawężnika w m. Mgowo 14 932,80
  Utwardzenie pobocza w m. Mgowo 15 706,28
  Remonty cząstkowe 487 917,23
  Nakładki asfaltowe 132 476,29
  Cienki dywanik: Kurkocin - Łobdowo 282 212,84
  Cienki dywanik: Błędowo - Kotnowo 303 194,40
  Przebudowa drogi 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 414 404,82
2010 Profilowanie dróg gruntowych 12 566,00
  Likwidacja przełomu na drodze 1701C Działowo - Stanisławki 20 423,97
  Remonty cząstkowe 472 561,85
  Remont przepustu w m. Kurkocin 16 909,04
  Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Błędowo - Goryń 74 583,56
  Przebudowa drogi 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 12 350,00
2011 Profilowanie dróg gruntowych 12 730,50
  Ścinka poboczy 105 668,79
  Odtworzenie rowów 6 795,75
  Utwardzenie nawierzchni w Wielkim Pułkowie 106 735,46
  Remonty cząstkowe 552 150,74
  Przebudowa przepustu w m. Pólko 157 724,99
  Budowa drogi w m. Kurkocin 46 203,72
  Likwidacja przełomów na drogach: 476 071,25
  1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno  
  1423C Gołębiewo - Łopatki  
  1424C Rywałd - Dębowa Łąka  
  1701C Działowo - Stanisławki  
  1703C Błędowo - Płużnica  
  1706C Nowa Wieś Królewska - Czaple  
  1708C Stanisławaki - Jarantowice  
  1710C Wąbrzeźno - Książki  
  1711C Blizno - Książki  
  1712C Książki - Budziszewo  
  1713C Książki - Kruszyny  
  1714C Myśliwiec - Książki  
  1717C Czaple - Ryńsk  
  1718C Czaple - Trzciano  
  1720C Ryńsk - Orzechowo  
  1728C Dębowa Łąka - Łobdowo  
  Przebudowa drogi 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 4 500,00
2012 Profilowanie dróg gruntowych 4 157,39
  Ścinka poboczy 78 058,26
  Konserwacja rowu w Dębowej Łące 5 166,00
  Odwodnienie drogi 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo 6 293,32
  Odwtorzenie rowu przy drodze 1722C 3 813,00
  Remonty cząstkowe 419 100,59
  Remont chodnika w Wielkich Radowiskach 175 237,61
  Likwidacja przełomów 16 019,52
  Odnowienie nawierzchni drogi 1702C Płużnica - Józefkowo 214 425,90
  Przebudowa drogi 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 63 976,00
2013 Dotacja dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie budowy drogi Wałycz - Myśliwiec 100 000,00
  Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C) 123 000,00
  Przebudowa drogi 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 8 176,30
  Profilowanie dróg gruntowych 8 979,00
  Remonty cząstkowe 398 152,27
  Odwodnienie drogi 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo 8 118,00
  Odwodnienie skrzyżowania w Kotnowie 9 252,68
2014 Dotacja dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Nr 70303C Orzechowo - Orzechówko" 300 000,00
  Dotacja dla Gminy Ksiązki na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Książki - Osieczek - Dębowa Łąka" 70 000,00
  Wykonanie zatoki autobusowej przy ZS we Wroniu 40 036,75
  Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C) 209 048,67
  Przebudowa drogi 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 10 174 206,70
  Przebudowa drogi 1710C Wąbrzeźno - Książki 114 326,04
  Odnowienie i konserwacja rowów przydrożnych 27 207,60
  Profilowanie dróg gruntowych 6 210,27
  Ścinka poboczy 2 398,50
  Remonty cząstkowe 196 730,68
  Likwidacja przełomów i wykonanie nakładek 92 958,08
2015 Dotacja dla Gminy Płużnica na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo" 375 000,00
  Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C) 123 000,00
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300 2 947 059,64
  Przebudowa drogi 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w m. Mgowo 359 498,25
  Przebudowa drogi 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 3 580 533,79
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228 8 558,34
  Profilowanie dróg gruntowych 9 292,65
  Montaż progów zwalniających 4 000,00
  Frezowanie karpin 12 360,00
  Remonty cząstkowe 223 221,56
  Zakup kosiarki do wycinki krzewów 72 570,00
  Remont chodnika w Wieldządzu 2 300,00
2016 Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie" 191 597,00
  Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi relacji Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"  15 000,00
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+340 do km 2+582 2 214,00
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140 677 097,85
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662 8 180,73
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228 113 425,19
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815 45 011,85
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970 47 000,00
  Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg (od przejazdu kolejowego w miejscowości Myśliwiec w kierunku wsi Jaworze) 159 209,23
  Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1702C Płużnica - Józefkowo w miejscowości Józefkowo od km 1+620 do km 2+090 strona lewa 5 535,00
  Nakładki asfaltowe na drodze 1424C Rywaład - Dębowa Łąka 64 238,60
  Profilowanie dróg gruntowych 10 095,84
  Czyszczenie przepustów 4 299,00
  Remonty cząstkowe 203 846,22
  Remont pobocza w Błędowie 8 979,00
2017 Dofinansowanie przebudowy ulic Wiśniowej i 750-lecia Wąbrzeźna w Wąbrzeźnie 542 344,75
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+340 do km 2+582 8 834,64
  Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1702C Płużnica - Józefkowo w miejscowości Józefkowo od km 1+620 do km 2+090 strona lewa 131 607,17
  Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny na odcinku Książki - Brudzawki 412 566,62
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228 3 400,00
  Przebudowa drogi 1703C Błędowo - Płużnica w m. Płużnica 19 680,00
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815 15 375,00
  Budowa chodnika w miejscowości Błędowo przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica 31 365,00
  Naprawa przepustu w drodze 1703C Błędowo - Płużnica 1 845,00
  Naprawa odpływu w Pływaczewie 1 230,00
  Profilowanie dróg gruntowych 20 218,74
  Frezowanie karpin 10 000,00
  Remonty cząstkowe 273 086,13
  Ścinka poboczy 31 696,31
2018 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970 6 150,00
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+340 do km 2+582 898 610,62
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228 3 945 025,26
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662 6 973 746,40
  Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m 10 042,95
  Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk na odcinku ok. 585 m w miejscowości Ryńsk 70 000,00
  Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska na odcinku 450 m 169 147,14
  Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m 129 997,90
  Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m 225 435,00
  Profilowanie dróg gruntowych 13 450,05
  Ścinka poboczy, korytowanie poboczy 24 741,10
  Remonty cząstkowe 293 881,82
     
  RAZEM 69 854 196,85
     
Zestawienie nie obejmuje wydatków na zakup masy na zimno, kruszywa wapiennego, kostki polbrukowej do bieżących napraw oraz zakupu znaków drogowych