Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE
 • WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE
 • WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE
 • WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE

Przebudowa drogi powiatowej 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie

Droga powiatowa nr 1722C stanowi połączenie drogi krajowej nr 15 z drogami wojewódzkimi nr 534 i 548. Ma duże znaczenie dla rozwoju powiatu wąbrzeskiego, golubsko-dobrzyńskiego oraz zlokalizowanych na trasie jej przebiegu gmin. Droga została przebudowana na całej długości tj. 15,890 km na obszarze miasta Wąbrzeźna oraz gmin Wąbrzeźno i Kowalewo Pomorskie.

Początek zrealizowanej inwestycji znajduje się skrzyżowaniu ulic Kopernika i Wolności w Wąbrzeźnie w Wąbrzeźnie, a koniec stanowi skrzyżowanie z drogą krajową nr 15 w Kowalewie Pomorskim. Przebudowa polegała na poszerzeniu jezdni z 5,0 m do 6,0 m i zwiększeniu nośności konstrukcji nawierzchni do przeniesienia obciążenia KR3, poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na całej szerokości drogi poza ulicą Wolności, gdzie została przełożona istniejąca kostka brukowa. Wykonano chodniki na ul. Wolności, od Ronda Toruńskiego do Czystochlebia, w centrum Pływaczewa oraz w Kowalewie Pomorskim. Wszystkie przepusty zostały wymienione na  nowe. w ul. Wolności na odcinku od ul. Kopernika do ul. Gen. S. Hallera wykonana została kanalizacja deszczowa i wodociąg. Pobocza zostały wyregulowane, bariery betonowe  zastąpiono barierami energochłonnymi. W zakresie projektu przebudowane zostały skrzyżowania, uporządkowane lokalizacji zatoki autobusowe i przystanki. Ponadto wyposażono drogę w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji ruchu.


Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A.


Całkowita wartość projektu - 20 568 792,72 zł
Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 10 284 396,36 zł
Wkład własny samorządów: 10 284 396,36 zł, w tym:
Powiat Wąbrzeski – 15,50 %
Gmina Miasto Wąbrzeźno – 13,50%
Gmina Wąbrzeźno – 11,50%
Powiat Golubsko-Dobrzyński – 4,75%
Gmina Kowalewo Pomorskie – 4,75%


Okres realizacji listopad 2013 r. – maj 2015 r.


Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Osi priorytetowej 1. Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Przebieg inwestycji

Umowa z wykonawcą podpisana przebudowa drogi powiatowej Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie coraz bliżej

W dniu 28 listopada 2013 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie”


Powiat Wąbrzeski reprezentowali Krzysztof Maćkiewicz Starosta Wąbrzeski, Bożena Szpryniecka Wicestarosta oraz Krzysztof Goleń Skarbnik Powiatu, natomiast firmę  Skanska S.A., która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego reprezentował Marian Korolko Pełnomocnik. Złożenie podpisów odbyło się w obecności partnerów współfinansujących przedsięwzięcie tj. Leszka Kawskiego Burmistrza Gminy Miasto Wąbrzeźno, Władysława Łukasika Wójta Gminy Wąbrzeźno, Wojciecha Kwiatkowskiego Starosty Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego  oraz Andrzeja Grabowskiego Burmistrza Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie.    

 

 • Umowa z wykonawcą podpisana
 • Umowa z wykonawcą podpisana
 • Umowa z wykonawcą podpisana
 • Umowa z wykonawcą podpisana
 • Umowa z wykonawcą podpisana
 • Umowa z wykonawcą podpisana
 • Umowa z wykonawcą podpisana
 • Umowa z wykonawcą podpisana
 • Umowa z wykonawcą podpisana
 • Umowa z wykonawcą podpisana

Przekazanie terenu budowy pod inwestycję "Przebudowa drogi powiatowej 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie"

   W dniu 4 grudnia 2013 r. doszło do p¬rzekazania terenu budowy wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie”. Ze strony wykonawcy robót – firmy Skanska S.A. w przekazaniu wziął udział  Rafał Cieszyński - kierownik budowy. Powiat Wąbrzeski reprezentowali Krzysztof Maćkiewicz - Starosta Wąbrzeski oraz Krzysztof Jurdziak - kierownik wydziału Administracji Budowlanej i Architektury  Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. W wydarzeniu uczestniczyli także Jan Budziński - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Marcin Jabłoński - Dyrektor Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu Dobrzyniu oraz  Andrzej Ciążyński – Drogomistrz Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie. W trakcie spotkania uczestnicy dokonali przeglądu całej trasy podlegającej inwestycji.

 • Przekazanie terenu budowy7770.jpg
 • Przekazanie terenu budowy7771.jpg
 • Przekazanie terenu budowy7772.jpg
 • Przekazanie terenu budowy7773.jpg
 • Przekazanie terenu budowy7774.jpg
 • Przekazanie terenu budowy7777.jpg
 • Przekazanie terenu budowy7778.jpg
 • Przekazanie terenu budowy7779.jpg

Umowa o dofinansowanie projektu pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie" podpisana

W dniu 23 grudnia 2013 roku w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie” pomiędzy beneficjentem projektu – Powiatem Wąbrzeskim, a Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość inwestycji wynosi 20 568 792,72 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  10 284 396,36 zł.  


Ze strony beneficjenta podpisy pod umową złożyli Krzysztof Maćkiewicz Starosta Wąbrzeski, Bożena Szpryniecka Wicestarosta oraz Krzysztof Goleń Skarbnik Powiatu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowali Piotr Całbecki Marszałek Województwa oraz Edward Hartwich Wicemarszałek Województwa.


Złożenie podpisów odbyło się w obecności partnerów współfinansujących przedsięwzięcie tj. Andrzeja Grabowskiego Burmistrza Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie, Leszka Kawskiego Burmistrza Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz Władysława Łukasika Wójta Gminy Wąbrzeźno.


W spotkaniu uczestniczyli również Ryszard Bober – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa oraz Kamila Radziecka - Dyrektor Departamentu Wdrażania RegionalnegoProgramu Operacyjnego

 

 • Podpisanie umowy7841.jpg
 • Podpisanie umowy7842.jpg
 • Podpisanie umowy7843.jpg
 • Podpisanie umowy7844.jpg
 • Podpisanie umowy7845.jpg
 • Podpisanie umowy7846.jpg
 • Podpisanie umowy7848.jpg
 • Podpisanie umowy7849.jpg

Bezpieczni w pobliżu budowy - spotkanie z najmłodszymi

Firma SKANSKA – wykonawca  inwestycji pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” w dniu 11 marca 2014 r. zorganizowała  w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wąbrzeźnie spotkanie edukacyjne dla dzieci  pod tytułem „Bezpieczni w pobliżu budowy”.  W formie przedstawienia  teatralnego zostały przekazane uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa, których przestrzeganie jest niezbędne dla zachowania zdrowia i życia.  Przedstawienie miało charakter rozrywkowy, dzięki czemu było bardzo przystępne dla dzieci. Uczniowie chętnie udzielali odpowiedzi na zadawane przez prowadzących pytania, a na zakończenie wspólnie wszyscy zaśpiewali piosenkę tematyczną o bezpieczeństwie w pobliżu budowy. Firma SKANSKA rozdała wszystkim dzieciom opaski odblaskowe podnoszące bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym.

 • Spotkanie z najmłodszymi8061.jpg
 • Spotkanie z najmłodszymi8062.jpg
 • Spotkanie z najmłodszymi8063.jpg
 • Spotkanie z najmłodszymi8064.jpg
 • Spotkanie z najmłodszymi8065.jpg
 • Spotkanie z najmłodszymi8066.jpg
 • Spotkanie z najmłodszymi8067.jpg
 • Spotkanie z najmłodszymi8068.jpg
 • Spotkanie z najmłodszymi8069.jpg
 • Spotkanie z najmłodszymi8070.jpg
 • Spotkanie z najmłodszymi8071.jpg
 • Spotkanie z najmłodszymi8072.jpg

Pierwsze tygodnie prac

 • Pierwsze tygodnie prac8112.jpg
 • Pierwsze tygodnie prac8113.jpg
 • Pierwsze tygodnie prac8114.jpg
 • Pierwsze tygodnie prac8115.jpg
 • Pierwsze tygodnie prac8116.jpg
 • Pierwsze tygodnie prac8118.jpg
 • Pierwsze tygodnie prac8119.jpg
 • Pierwsze tygodnie prac8120.jpg

Stan przebudowy - kwiecień 2014

 • Kwiecień 20148199.jpg
 • Kwiecień 20148200.jpg
 • Kwiecień 20148201.jpg
 • Kwiecień 20148202.jpg
 • Kwiecień 20148203.jpg
 • Kwiecień 20148204.jpg
 • Kwiecień 20148205.jpg
 • Kwiecień 20148206.jpg
 • Kwiecień 20148209.jpg
 • Kwiecień 20148211.jpg
 • Kwiecień 20148212.jpg
 • Kwiecień 20148213.jpg
 • Kwiecień 20148214.jpg
 • Kwiecień 20148215.jpg
 • Kwiecień 20148216.jpg

Stan przebudowy - maj 2014

 • maj 20148403.jpg
 • maj 20148404.jpg
 • maj 20148405.jpg
 • maj 20148406.jpg
 • maj 20148407.jpg
 • maj 20148408.jpg
 • maj 20148409.jpg
 • maj 20148410.jpg
 • maj 20148411.jpg
 • maj 20148412.jpg
 • maj 20148413.jpg

Stan przebudowy - czerwiec 2014

 • czerwiec 20148519.jpg
 • czerwiec 20148520.jpg
 • czerwiec 20148521.jpg
 • czerwiec 20148522.jpg
 • czerwiec 20148523.jpg
 • czerwiec 20148524.jpg
 • czerwiec 20148525.jpg
 • czerwiec 20148526.jpg
 • czerwiec 20148527.jpg
 • czerwiec 20148528.jpg
 • czerwiec 20148529.jpg
 • czerwiec 20148530.jpg
 • czerwiec 20148532.jpg
 • czerwiec 20148533.jpg

Trzy miesiące prac przy Przebudowie drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie za nami

Minęły 3 miesiące od czasu rozpoczęcia prac budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie”. W tym czasie wykonawca robót – firma Skanska S.A. realizował roboty drogowe zgodnie z założonym harmonogramem. Prace przeprowadzane były odcinkami, aby jak najbardziej zminimalizować utrudnienia w komunikacji dla mieszkańców i innych uczestników ruchu drogowego. Do tej pory poza pracami przygotowawczymi tj.: karczowaniem, wycinką i przycinką drzew, zdejmowaniem humusu, wykonywaniem wykopów, nasypów, rozbiórką i poszerzaniem konstrukcji jezdni, rozpoczęto prace stricto wykonawcze. Zakończono przebudowę przepustów na odcinku od Wąbrzeźna do skrzyżowania w Zieleniu. Wykonano kanalizację deszczową na ul. Wolności od skrzyżowania z ul. Pod Młynik do separatora. Trwają prace na odcinku od separatora do skrzyżowania z ul. Legionistów. Wybudowano już w całości chodniki na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Hallera do Ronda Toruńskiego, natomiast dalej w kierunku Kowalewa Pomorskiego chodniki są w trakcie budowy. Ponadto w miejscowości Czystochleb wykonano zatoki autobusowe. Cały czas trwają prace związane z korytowaniem i stabilizacją przebudowywanej drogi. Na kilku odcinkach wykonawca ułożył warstwę profilową i wiążącą z mieszanki mineralno – bitumicznej. Warstwy te są widoczne na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Hallera do Ronda Toruńskiego oraz od Ronda Toruńskiego do skrzyżowania w Zieleniu.

Stan przebudowy - lipiec 2014

 • lipiec 20148623.jpg
 • lipiec 20148624.jpg
 • lipiec 20148625.jpg
 • lipiec 20148626.jpg
 • lipiec 20148627.jpg
 • lipiec 20148628.jpg
 • lipiec 20148629.jpg
 • lipiec 20148630.jpg
 • lipiec 20148631.jpg
 • lipiec 20148632.jpg
 • lipiec 20148633.jpg
 • lipiec 20148634.jpg
 • lipiec 20148635.jpg
 • lipiec 20148636.jpg
 • lipiec 20148637.jpg
 • lipiec 20148638.jpg
 • lipiec 20148640.jpg
 • lipiec 20148641.jpg
 • lipiec 20148642.jpg
 • lipiec 20148643.jpg
 • lipiec 20148644.jpg
 • lipiec 20148645.jpg
 • lipiec 20148646.jpg
 • lipiec 20148647.jpg
 • lipiec 20148648.jpg
 • lipiec 20148649.jpg
 • lipiec 20148650.jpg

Stan przebudowy - wrzesień 2014

 • wrzesień 20148727.jpg
 • wrzesień 20148728.jpg
 • wrzesień 20148729.jpg
 • wrzesień 20148730.jpg
 • wrzesień 20148731.jpg
 • wrzesień 20148732.jpg
 • wrzesień 20148733.jpg
 • wrzesień 20148734.jpg

Stan przebudowy - październik 2014

 • paźdzernik 20148817.jpg
 • paźdzernik 20148818.jpg
 • paźdzernik 20148819.jpg
 • paźdzernik 20148820.jpg
 • paźdzernik 20148821.jpg
 • paźdzernik 20148822.jpg
 • paźdzernik 20148826.jpg
 • paźdzernik 20148827.jpg
 • paźdzernik 20148828.jpg
 • paźdzernik 20148829.jpg
 • paźdzernik 20148830.jpg

Stan przebudowy - listopad 2014

 • listopad 20149082.jpg
 • listopad 20149083.jpg
 • listopad 20149084.jpg
 • listopad 20149085.jpg
 • listopad 20149086.jpg
 • listopad 20149087.jpg
 • listopad 20149088.jpg
 • listopad 20149089.jpg
 • listopad 20149090.jpg
 • listopad 20149091.jpg
 • listopad 20149092.jpg
 • listopad 20149093.jpg
 • listopad 20149094.jpg
 • listopad 20149095.jpg
 • listopad 20149096.jpg

Stan przebudowy - grudzień 2014

 • grudzień 20149183.jpg
 • grudzień 20149184.jpg
 • grudzień 20149185.jpg
 • grudzień 20149186.jpg
 • grudzień 20149187.jpg
 • grudzień 20149188.jpg
 • grudzień 20149189.jpg
 • grudzień 20149190.jpg
 • grudzień 20149191.jpg
 • grudzień 20149192.jpg
 • grudzień 20149193.jpg
 • grudzień 20149194.jpg
 • grudzień 20149195.jpg
 • grudzień 20149196.jpg
 • grudzień 20149197.jpg
 • grudzień 20149200.jpg

Stan przebudowy - styczeń 2015

 • styczeń 20159255.jpg
 • styczeń 20159256.jpg
 • styczeń 20159258.jpg
 • styczeń 20159259.jpg
 • styczeń 20159260.jpg
 • styczeń 20159261.jpg
 • styczeń 20159262.jpg
 • styczeń 20159263.jpg
 • styczeń 20159264.jpg
 • styczeń 20159265.jpg
 • styczeń 20159266.jpg
 • styczeń 20159267.jpg

Stan przebudowy - luty 2015

 • luty 20159369.jpg
 • luty 20159370.jpg
 • luty 20159371.jpg
 • luty 20159372.jpg
 • luty 20159373.jpg
 • luty 20159374.jpg
 • luty 20159375.jpg
 • luty 20159376.jpg
 • luty 20159377.jpg
 • luty 20159378.jpg
 • luty 20159379.jpg
 • luty 20159380.jpg

Stan przebudowy - marzec 2015

 • marzec 20159479.jpg
 • marzec 20159481.jpg
 • marzec 20159482.jpg
 • marzec 20159483.jpg
 • marzec 20159485.jpg
 • marzec 20159487.jpg
 • marzec 20159584.jpg
 • marzec 20159585.jpg
 • marzec 20159586.jpg
 • marzec 20159587.jpg
 • marzec 20159588.jpg
 • marzec 20159589.jpg
 • marzec 20159590.jpg
 • marzec 20159591.jpg
 • marzec 20159592.jpg
 • marzec 20159593.jpg
 • marzec 20159594.jpg
 • marzec 20159595.jpg

Stan przebudowy - kwiecień 2015

 • kwiecień 20159596.jpg
 • kwiecień 20159597.jpg
 • kwiecień 20159598.jpg
 • kwiecień 20159599.jpg
 • kwiecień 20159600.jpg
 • kwiecień 20159601.jpg
 • kwiecień 20159602.jpg
 • kwiecień 20159603.jpg
 • kwiecień 20159604.jpg
 • kwiecień 20159605.jpg
 • kwiecień 20159606.jpg
 • kwiecień 20159607.jpg

Stan przebudowy - maj 2015

 • maj 20159829.jpg
 • maj 20159830.jpg
 • maj 20159831.jpg
 • maj 20159832.jpg
 • maj 20159833.jpg
 • maj 20159834.jpg
 • maj 20159835.jpg
 • maj 20159836.jpg
 • maj 20159837.jpg
 • maj 20159838.jpg
 • maj 20159839.jpg
 • maj 20159840.jpg

Zakończenie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie”

W dniu 27 maja 2015 r. w Pływaczewie odbyło się uroczyste otwarcie drogi Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Krzysztof Maćkiewicz Starosta Wąbrzeski, Leszek Kawski Burmistrz Wąbrzeźna, Władysław Łukasik Wójt Gminy Wąbrzeźno, Andrzej Okruciński Starosta Golubsko-Dobrzyński, Andrzej Grabowski Burmistrz Kowalewa Pomorskiego, Ryszard Bober Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kamila Radziecka Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego, Rafał Cieszyński Menadżer Projektu Skanska S.A.


Następnie w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyła się konferencja, na której zebrali się m. in. przedstawiciele wszystkich samorządów biorących udział w projekcie, przewodniczący sejmiku województwa, dyrektor departamentu wdrażania RPO, przedstawiciele wykonawcy firmy Skanska S.A. i Trade Company Delta Sp. z o.o., Getin Noble Bank SA, spółki Drogi Powiatowe sp. z o.o., inspektor nadzoru. Podczas tego spotkania dokonano podsumowania projektu. Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober podkreślił znaczenie współpracy pomiędzy samorządami w wykonywaniu tak dużych inwestycji. Dyrektor Departamentu RPO Kamila Radziecka podziękowała za bardzo dobrą współpracę i realizację zadania. karol Sarnecki Członek Zarządu Powiatu przedstawił prezentację przebiegu wykonania całego projektu. Na zakończenie Krzysztof Maćkiewicz Starosta Wąbrzeski podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację całego projektu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Powiat Wąbrzeski w partnerstwie z 4 samorządami: Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, Gminą Kowalewo Pomorskie, Gminą Wąbrzeźno, Gminą Miasto Wąbrzeźno.


Droga powiatowa nr 1722C stanowi połączenie drogi krajowej nr 15 z drogami wojewódzkimi nr 534 i 548. Ma duże znaczenie dla rozwoju powiatu wąbrzeskiego, golubsko-dobrzyńskiego oraz zlokalizowanych na trasie jej przebiegu gmin. Droga została przebudowana na całej długości tj. 15,890 km na obszarze miasta Wąbrzeźna oraz gmin Wąbrzeźno i Kowalewo Pomorskie. Początek zrealizowanej inwestycji znajduje się skrzyżowaniu ulic Kopernika i Wolności w Wąbrzeźnie w Wąbrzeźnie, a koniec stanowi skrzyżowanie z drogą krajową nr 15 w Kowalewie Pomorskim. Przebudowa polegała na poszerzeniu jezdni z 5,0 m do 6,0 m i zwiększeniu nośności konstrukcji nawierzchni do przeniesienia obciążenia KR3, poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na całej szerokości drogi poza ulicą Wolności, gdzie została przełożona istniejąca kostka brukowa. Wykonano chodniki na ul. Wolności, od Ronda Toruńskiego do Czystochlebia, w centrum Pływaczewa oraz w Kowalewie Pomorskim. Wszystkie przepusty zostały wymienione na  nowe. w ul. Wolności na odcinku od ul. Kopernika do ul. Gen. S. Hallera wykonana została kanalizacja deszczowa i wodociąg. Pobocza zostały wyregulowane, bariery betonowe  zastąpiono barierami energochłonnymi. W zakresie projektu przebudowane zostały skrzyżowania, uporządkowane lokalizacji zatoki autobusowe i przystanki. Ponadto wyposażono drogę w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji ruchu.


Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A.


Całkowita wartość projektu - 20 568 792,72 zł


Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 10 284 396,36 zł
Wkład własny samorządów: 10 284 396,36 zł, w tym:
Powiat Wąbrzeski – 15,50 %
Gmina Miasto Wąbrzeźno – 13,50%
Gmina Wąbrzeźno – 11,50%
Powiat Golubsko-Dobrzyński – 4,75%
Gmina Kowalewo Pomorskie – 4,75%


Okres realizacji listopad 2013 r. – maj 2015 r.


Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

 • Zakończenie inwestycji9850.jpg
 • Zakończenie inwestycji9851.jpg
 • Zakończenie inwestycji9852.jpg
 • Zakończenie inwestycji9853.jpg
 • Zakończenie inwestycji9854.jpg
 • Zakończenie inwestycji9855.jpg
 • Zakończenie inwestycji9856.jpg
 • Zakończenie inwestycji9857.jpg
 • Zakończenie inwestycji9858.jpg
 • Zakończenie inwestycji9859.jpg
 • Zakończenie inwestycji9860.jpg
 • Zakończenie inwestycji9861.jpg
 • Zakończenie inwestycji9862.jpg
 • Zakończenie inwestycji9863.jpg
 • Zakończenie inwestycji9864.jpg
 • Zakończenie inwestycji9865.jpg
 • Zakończenie inwestycji9866.jpg
 • Zakończenie inwestycji9867.jpg
 • Zakończenie inwestycji9868.jpg
 • Zakończenie inwestycji9869.jpg
 • Zakończenie inwestycji9870.jpg
 • Zakończenie inwestycji9871.jpg
 • Zakończenie inwestycji9872.jpg
 • Zakończenie inwestycji9873.jpg
 • Zakończenie inwestycji9874.jpg
 • Zakończenie inwestycji9875.jpg