Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

I posiedzenie VI kadencji Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W czwartek 13 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbył się Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po otwarciu posiedzenia i przyjęcia porządku obrad zaprezentowano starostów województwa kujawsko- pomorskiego VI kadencji, przedstawiono informację o działalności Związku Powiatów Polskich oraz wybrano Przewodniczącego i Zastępców Konwentu. Przewodniczącym Konwentu został Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, natomiast na stanowisko zastępców wybrano Starostę Żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka i Starostę Brodnickiego Piotra Boińskiego. Po wyborze Przewodniczącego i Zastępców nastąpiła dyskusja i podjęcie decyzji w sprawie rekomendacji kandydata Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Zarządu Związku Powiatów Polskich.

 

  • autor: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
  • Konwent Powiatów Województwa...
  • Konwent Powiatów Województwa...
  • Konwent Powiatów Województwa...
  • Konwent Powiatów Województwa...
  • Konwent Powiatów Województwa...
  • Konwent Powiatów Województwa...

« wstecz