Aktualności 2018

 • 60-lecie Honorowego Krwiodawstwa

60-lecie Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Wąbrzeźnie

   W dniu 06 grudniu 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się spotkanie z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. Z tej okazji 10 mieszkańców naszego powiatu ( 7 z gminy Miasto Wąbrzeźno, 3 Gminy Ryńsk) zostało odznaczonych odznaką Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu, odznaką nadawaną przez Ministra Zdrowia. Odznaczenia wręczał Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy Zbigniew Klawczyński.

Odznaki otrzymali :

- Wiesława Górska - ponad 25 l oddanych krwi,

- Kamila Trzcińska - ponad 25 l oddanych krwi,

- Marek Marchlewski - ponad 60 l oddanych krwi,

- Bolesław Dziemianowski -  ponad 40 l,

- Wojciech Jakubowski - ponad 40 l,

- Jan Kunicki - ponad  40 l,

- Marcin Rarus - ponad 30 l,

- Rober Rarus - ponad 30 l,

- Zbigniew Górski - ponad 30 l,

- Ireneusz Woch - ponad 30 l.

Odznakę Honorową PCK za całokształt działalności  nadaną przez Zarząd Główny PCK otrzymały dwie nauczycielki:

- Aleksandra Balicka – opiekun szkolnego koła PCK SP nr 3 w Wąbrzeźnie,

- Łucyna Szwulińska - dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące.

Medale za promocję Honorowego Krwiodawstwa nadany przez Zarząd Główny PCK otrzymali:

- Janusz Mazurkiewicz – Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi w Wąbrzeźnie,

- Wiesława Górska – Wiceprezes Klubu HDK w Wąbrzeźnie,

- Zbigniew Górski – członek Klubu HDK w Wąbrzeźnie,  

- Jolanta Sartori – Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Wąbrzeźnie.

Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymał Zarząd Powiatu Wąbrzeskiego za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, który odebrał, w imieniu zarządu Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz.

Uroczystość uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie pod opieką Ireneusza Topolewskiego.

Historię Krwiodawstwa przedstawiła Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Wąbrzeźnie Jolanta Sartori.

Wszystkim  Krwiodawcom  życzenia złożyli za wkład w ratowanie zdrowia i życia ludzi, a także za ofiarność i gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz za  bezcenny dar, którym się dzielą z potrzebującymi, który jest z pewnością jednym z najcenniejszych podarunków jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, Burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski, Zastępca Wójta Gminy Ryńsk Łukasz Gapiński. 

 

 • 60-lecie Honorowego Krwiodawstwa
 • 60-lecie Honorowego Krwiodawstwa
 • 60-lecie Honorowego Krwiodawstwa
 • 60-lecie Honorowego Krwiodawstwa
 • 60-lecie Honorowego Krwiodawstwa
 • 60-lecie Honorowego Krwiodawstwa
 • 60-lecie Honorowego Krwiodawstwa
 • 60-lecie Honorowego Krwiodawstwa
 • 60-lecie Honorowego Krwiodawstwa
 • 60-lecie Honorowego Krwiodawstwa
 • 60-lecie Honorowego Krwiodawstwa
 • 60-lecie Honorowego Krwiodawstwa
 • 60-lecie Honorowego Krwiodawstwa

Wstecz