Aktualności 2018

  • Zawiadomienie o konsultacjach

Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz zaprasza na konsultacje

Zawiadomienie

Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz

Zaprasza na konsultacje

z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego – organizacjami pozarządowymi

 ws. projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019

które odbędą się 22 listopada 2018 r. o godz. 14.30

w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, Sala nr 133

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i pozyskanie dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii mieszkańców, grup społeczno-zawodowych lub organizacji pozarządowych na temat Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. 

Treść Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 zamieszczona została na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, na stronach internetowych Starostwa Powiatowego, a także przedstawiona zostanie podczas spotkania konsultacyjnego.

Konsultacje obejmują teren Powiatu Wąbrzeskiego i mają formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacjami pozarządowych.

  • data: 2018-11-16

Wstecz