Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Fotorelacja z prac remontowych w nowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

Od wakacji 2018 r. trwają prace budowlane związane z utworzeniem placówki opiekuńczo wychowawczej w Powiecie Wąbrzeskim. Budynek w Książkach po byłym DPS zostanie zaadoptowany do utworzenia domu dziecka, w którym przebywać będzie mogło 14 wychowanków. Budynek z zewnątrz zyskuje nowoczesny wygląd, w środku trwają prace wykończeniowe.


Wykonawcą prac budowlanych w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej jest Firma REM – BUD SP.J. Zakład Remontowo – Budowlany z Grudziądza. Przewidywany termin zakończenia prac to marzec 2019 r.


Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

  • OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZADSC_0021.JPG
  • OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZADSC_0022.JPG
  • OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZADSC_0023.JPG
  • OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZADSC_0024.JPG
  • OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZADSC_0025.JPG
  • OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZADSC_0026.JPG
  • OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZADSC_0027.JPG
  • OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZADSC_0028.JPG
  • OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZADSC_0029.JPG

« wstecz