Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Pożegnanie Kowaliszyn

Spotkanie z okazji przejścia na emeryturę Pani Marty Kowaliszyn

28 września 2018 r. w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie odbyło się spotkanie, aby w sposób szczególny podziękować za 23 lata pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów zrzeszonych w Wąbrzeskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski oraz za 18 lat pracy w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie Pani Marcie Kowaliszyn – Przewodniczącej i Kierownikowi obu instytucji. 

Słowa podziękowań i życzeń kierowali przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, władz lokalnych i instytucji współpracujących przez ponad dwie dekady z Panią Martą Kowaliszyn. Wśród przybyłych gości byli Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Grzegorz Borek, Dyrektor PFRON Oddziału Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Pani Aleksandra Gierej, Starosta Wąbrzeski Pan Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta Pani Bożena Szpryniecka, Przewodniczący Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Pan Adam Puchała, Burmistrz Wąbrzeźna Pan Leszek Kawski, Ks. Jan Kalinowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Justyna Przybyłowska, Dyrektor Wąbrzeskiego Domu Kultury Pani Gizela Pijar, właściciel Firmy Budowlanej „Nivelo” Pan Bogdan Lewandowski, Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie pan Krzysztof Fabiszewski, Członkowie Zarządu Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Pracownicy oraz Uczestnicy WTZ.

Spotkanie rozpoczęło się od walca w wykonaniu uczestników WTZ dedykowanego Pani Kierownik Marcie Kowaliszyn, a następnie prowadząca spotkanie Pani Anna Pelka nowa Przewodnicząca WSPDzST przypomniała historię pracy Pani Marty Kowaliszyn. Po tym wystąpieniu wszyscy zgromadzeni złożyli podziękowania i kwiaty na ręce Pani Marty, a następnie pięknym wierszem Bolesława Leśmiana „Odjazd” podziękowała i pożegnała uczestniczka WTZ Pani Sylwia Wójcik.

Na zakończenie Pani Marta Kowaliszyn poinformowała wszystkich, że z dniem 27 września 2018 r. nową Przewodniczącą Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski została wybrana Pani Anna Pelka, której z dniem 1 października 2018 r. zostanie powierzone również kierownictwo Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie.     

Raz jeszcze dziękujemy za piękne lata, poświęcenia i oddania oraz wszelkie starania poodejmowane na rzecz drugiego człowieka. Życzymy, aby wszystkie plany i marzenia odkładane na później spełniły się właśnie teraz, a także dobrego zdrowia, pogody ducha, spokoju w życiu osobistym.

 

 • autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor PCPR w Wąbrzeźnie
 • Pożegnanie KowaliszynP1110188.JPG
 • Pożegnanie KowaliszynP1110211.JPG
 • Pożegnanie KowaliszynP1110214.JPG
 • Pożegnanie KowaliszynP1110221.JPG
 • Pożegnanie KowaliszynP1110235.JPG
 • Pożegnanie KowaliszynP1110242.JPG
 • Pożegnanie KowaliszynP1110248.JPG
 • Pożegnanie KowaliszynP1110268.JPG
 • Pożegnanie KowaliszynP1110294.JPG
 • Pożegnanie KowaliszynP1110300.JPG

« wstecz