Aktualności 2018

  • STAŻE

Zakończenie staży zawodowych w ramach projektu: „Dziś nauka jutro praca II”

y1dkl4r2ZN9ef6BiWdDFtzdzzMh5E6vJ5SePnYf5KQAAAEzFrxiKT+sdHJUq+ir4ipwr4ohTPJuwUnq5Eca4AAAAAEbxQkPxCdpx3cMRuKMGAADAVLzMUAQAAABMCoQiAAAAMAFCEQAAAJgAoQgAAABMgFAEAAAAJkAoAgAAABMgFAEAAIAJEIoAAADABAhFAAAAYAKEIgAAADABQhEAAACY8G9yMOk2i4plmAAAAABJRU5ErkJggg==

Dobiegły końca staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przez dwa miesiące 70 uczniów technikum ZSZ w Wąbrzeźnie i ZS we Wroniu miało możliwość zdobywania doświadczenia pod okiem opiekunów wyznaczonych przez pracodawców i przedsiębiorców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.


Wybór miejsca odbywania stażu był dostosowany do kwalifikacji/zawodu w jakim kształci się dany uczeń. W trakcie realizacji stażu uczestnicy mieli okazję wykazać się zdobytymi umiejętnościami, sumiennością i rzetelnością.


Swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne doskonalili technicy informatycy, logistycy, hotelarze, technicy obsługi turystycznej, mechatronicy, ekonomiści oraz technicy żywienia i usług gastronomicznych.


W projekcie przewidzianych jest łącznie 130 staży. Kolejne zostaną zrealizowane w lipcu i sierpniu 2019r.


Realizacja tego typu projektów, daje wiele korzyści dla uczniów techników z naszego Powiatu. Oprócz otrzymanego stypendium w wysokości 1500 zł za przepracowanie 150 godzin u danego pracodawcy, staże te stwarzają możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Taka forma wsparcia przyczynia się do pogłębienia wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych przez uczniów.


Współpracę przy realizacji projektu podjęło 24 pracodawców.  Uczniowie technikum odbywają staże w przedsiębiorstwach: Ergis S.A., MKF- Ergis S.A., Reflex-Polska Sp. z o.o., PPHU Dariusz Dziewięcki, MI-DOM MICHAŁ SMOLEŃSKI, Biuro Turystyczne COPERNICANA,  WnoNet, Oaza Bis Sp. z o.o.-Bartłomiej Biestek, VERONI – Bogusław Warżel, WORWO Sp. z o.o., P.Z. MARK-POL Marek Jasiński, Wąbrzeskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o., ZPU HYDRO-VACUUM Wąbrzeźno Sp. z o.o., Ampol-Merol Sp. z o.o.,  Restauracja Zamkowa, Gospoda przy piecu, Kuźnia Smaków,  FATOM-  Tomasz Górecki, WDK w Wąbrzeźnie oraz w Urząd Gminy Dębowa Łąka, Urząd Gminy Ryńsk, Urząd Miasta Wąbrzeźno, Urząd Gminy w Płużnicy i Urząd Gminy Gruta.


Celem całego projektu, realizowanego od lutego 2018 r. jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych i CKP z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31.01.2020r.

Wartość projektu wynosi 1 631 808,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (1 387 036,80 zł).
Wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego wyniesie 244 771,20 zł.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA20180724_111504.jpg
  • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA20180724_111520.jpg
  • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACACopernicana -biuro turystyczne.JPG
  • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACADSCF4141.JPG
  • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACADSCF4501.JPG
  • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACAMark Pol (1).jpg
  • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACAPART_1531906597711.jpg
  • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACAreceived_1623324821130131.jpg
  • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACAWorwo (1).jpg

Wstecz