Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Dożynki

Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne – Wąbrzeźno, 2 września 2018 r.

W 2018 r. Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne zostały zorganizowane w Powiecie Wąbrzeskim. W niedzielę 2 września, do Wąbrzeźna przybyli mieszkańcy całego województwa aby wspólnie świętować uroczystość dziękczynną za plony, a także docenić trud i pracę włożoną w rozwój gospodarstw.


Już od godziny ósmej przy kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza tłumnie zbierali się przedstawiciele sołectw, kół gospodyń wiejskich i innych organizacji, które w ostatnich tygodniach ciężko pracowały nad stworzeniem wieńców dożynkowych. Pieczołowicie przygotowywane dzieła do godziny jedenastej były oceniane przez komisję konkursową.


Następnie zebrani goście, w tym m.in. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Piotr Całbecki, oraz przedstawiciele powiatu wąbrzeskiego i gmin z terenu powiatu wraz z zebranymi rolnikami, harcerzami i przedstawicielami wielu instytucji wzięli udział w uroczystej mszy świętej. Wspólna modlitwa została odprawiona pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Toruńskiej ks. bpa Wiesława Śmigla.


Po mszy wszyscy zgromadzeni, niosąc poświęcony chleb przygotowany z tegorocznych plonów, przeszli uroczystym korowodem przy akompaniamencie Wąbrzeskiej Orkiestry Dętej na teren Podzamcza, gdzie przy amfiteatrze ustawiono wszystkie przygotowane wieńce.


Uroczystości oficjalne rozpoczęły się odegraniem Hymnu Państwowego, po czym wszystkich zgromadzonych przywitali Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz i Burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski.


W części oficjalnej programu głos zabrali Marszałek Województwa Piotr Całbecki a także Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. W międzyczasie dokonano ogłoszenia wyników konkursów dożynkowych, a także wręczono odznaczenia i wyróżnienia za trud i pracę w minionym roku.


Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej odznaczono:
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI – Genowefę Małgorzatę Małecką
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI – Danutę Halinę Franaszczuk, Marka Kuśmietek, Krystynę Michalak, Barbarę Mizdalską.


Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, za zasługi w działalności na rzecz obrony przeciwpożarowej odznaczono:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI – Janusza Tadeusza Kopczyńskiego
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI – Ryszarda Henryszewskiego, Stefana Pyć, Marka Węglerskiego.


Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” wyróżnieni zostali:
Marianna Bielińska, Henryk Opasik, Anna Badach, Barbara Grabowska, Mirosław Kucięba, Jerzy Kisielewski, Zenon Stachulak


Dyplomem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dowód uznania za wyróżniające wyniku w produkcji rolnej otrzymali:
Aleksandra Klimek, Monika i Tomasz Arbat Alicja i Marek Falęcikowscy, Eugenia Szafrańska, Małgorzata i Zbigniew Augustyn.


Informacje o wyróżnieniach w konkursach zorganizowanych przez Marszałka Województwa zostaną przedstawione w kolejnej publikacji.


Rolę starostów dożynek wojewódzko-diecezjalnych pełnili Anna i Radosław Cegielscy z Wielkich Radowisk w gminie Dębowa Łąka (powiat wąbrzeski). Prowadzone przez Państwa Cegielskich gospodarstwo rolne ma powierzchnię 40 ha. Na co dzień Pan Radosław z żoną zajmuje się przede wszystkim produkcją mleka i hodowlą bydła. Ponadto Pani Anna od 2010 roku jest sołtysem a pan Radosław jest aktywnym strażakiem w OSP.


Mianem starostów ekologicznych uznano Państwa Dorotę i Aleksandra Baran. Państwo Baran mieszkają w Michałkach gmina Ryńsk (powiat wąbrzeski). Od 18 lat wspólnie prowadzą metodami ekologicznymi gospodarstwo rolne o powierzchni 42 ha. Głównym kierunkiem gospodarstwa jest chów bydła ok. 40 szt. w tym krowy mleczne i opasy oraz uprawa zbóż i roślin na paszę. Pan Aleksander Baran jest członkiem w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Producentów Ekologicznych Ekołan. Udziela się społecznie w Radzie Sołeckiej w sołectwie Trzcianek oraz Gminnej Spółce Wodnej. Ponadto jest współzałożycielem związku Rolników Ekologicznych BIO-POLSKA.


Starostami powiatowymi zostali Państwo Aldona i Tadeusz Lisińscy mieszkający w miejscowości Osieczek, gmina Książki, (powiat wąbrzeski). Wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 150 ha, położone w Osieczku. Zajmują się produkcją roślinną i zwierzęcą. Uprawiają głównie zboża, rzepak, kukurydzę i rośliny strączkowe. Produkcja zwierzęca to głównie trzoda chlewna – 50 loch w cyklu zamkniętym oraz opasy ok. 20 szt. rocznie. Pan Tadeusz Lisiński od roku 2010 jest prezesem grupy producenckiej trzody chlewnej „TOP-TUCZ” w Książkach, przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej w Książkach, jest także w zarządzie grupy zbożowo-rzepakowej „AGRO-PLON” w Dębowej Łące.


Funkcję starostów gminnych pełnili Katarzyna i Witold Kujaczyńscy, zamieszkujący w Kotnowie gmina Płużnica (powiat wąbrzeski). Prowadzą na terenie gminy Płużnica gospodarstwo rolne o pow. 69 ha. W gospodarstwie uprawiane są warzywa, rzepak, kukurydza i zboża. Państwo Kujaczyńscy od lat prowadzą uprawy kapusty, stanowiące trzon zabezpieczenia surowcowego Płużnickiej firmy „Remedium” państwa Grażyny i Władysława Oleśniewicz. Pani Kasia jest założycielką i prezesem Stowarzyszenia Klubów Pracy i Pomocy Rodzinie w Gminie Płużnica, członkiem rady Spółdzielni Kółek Rolniczych, członkiem zarządu Gminnej Spółki Wodnej, a do ubiegłego roku zasiadała w Radzie Banku Spółdzielczego w Chełmnie. Pan Witold na co dzień stara się uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności jako Radny Rady Parafialnej i członek Rady Sołeckiej.


W trakcie dożynek na górze zamkowej powiaty, gminy, sołectwa a także instytucje z całego województwa zapraszały do smakowania swoich wyrobów, a także zapoznania się z przedstawioną ofertą. Zebrani turyści, mieszkańcy tłumnie zwiedzali stoiska niejednokrotnie zawiązując nowe znajomości, by wymieniać się chociażby przepisami na regionalne potrawy.


Przed godziną szesnastą rozpoczęła się część artystyczna dożynek. Jako pierwszy zaprezentował się przez publicznością Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska. Zaprezentowane w tańcu stroje ludowe, tradycyjne przyśpiewki, a także pieśni patriotyczne urzekły serca zgromadzonej widowni.


W ramach realizacji kolejnych punktów programu przed publicznością zaprezentowali się lokalni artyści. Program artystyczny przedstawiły tańczące przedszkolaki, aktorzy ze szkół podstawowych oraz gimnazjaliści. Talentem pochwalili się także wokaliści Wiktor Chmiel i Agata Kołpacka. Cały repertuar zebrał gromkie brawa publiczności, a pod sceną zgromadziło się dziesiątki fotografów i wiernych fanów młodych wykonawców.


Na zakończenie przed publicznością wystąpiła znana w Polsce grupa De Mono, której piosenki na pamięć znali wszyscy zebrani. Po występie scenę zajął DJ, który zorganizował dla zebranych dancing. Wspólna zabawa była doskonałym zwieńczeniem ciężkiej pracy prowadzonej aż do zakończenia żniw przez lokalnych rolników.


Wszystkim uczestniczącym w uroczystościach z całego serca dziękujemy za wspaniałą zabawę. Przedstawiciele powiatu wąbrzeskiego dziękują również za zaangażowanie służb, a także wszystkich rolników, kół gospodyń wiejskich, sołectw za wkład pracy, współpracę w organizację dożynek. Wszystkie osoby pracujące na rzecz oprawy wizualnej dożynek – twórcy wieńców, ozdób dożynkowych wyjątkowo zaskoczyły swoją kreatywnością komisje oceniające wykonane prace, a także władze powiatu.


Wkład każdej osoby przyczynił się do powodzenia całego wydarzenia, dzięki czemu impreza zapadnie w pamięć na wiele lat. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

 

Zapraszamy do obejrzenia szerszej fotorelacji na naszym profilu na facebooku:

Album cz. 1.

Album cz. 2.

 

 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO
 • WĄBRZEŹNO

« wstecz