Aktualności 2018

  • PROGRAM DLA SENIORÓW

Odbyło się pierwsze spotkanie seniorów w ramach nowego programu prozdrowotnego

W dniu 3 września w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie rozpoczęły się zajęcia w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie Kujawsko-Pomorskim”, który realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.
w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Uczestnicy wypełnili test przygotowany przez koordynatora wojewódzkiego, a następnie pod okiem lekarza sportowego poddani zostali testom sprawnościowym. Dla 25 seniorów to nowe doświadczenie. Zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu przez trzy miesiące. Życzymy powodzenia i wytrwałości!

 

  • autor: Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
  • Projekt20180903_162250.jpg
  • Projekt20180903_162301.jpg
  • Projekt20180903_162310.jpg
  • Projekt20180903_162314.jpg

Wstecz