Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dla uczestników „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie Kujawsko - Pomorskim”

   Dnia 16 sierpnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie Kujawsko - Pomorskim”. Powiat Wąbrzeski jest jednym z niewielu samorządów (17), które w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu realizują ten program. Programem zostanie objętych 25 uczestników w Powiecie Wąbrzeskim, a w całym województwie 700. Uczestnicy programu będą trzy razy w tygodniu brać udział w specjalnie dla nich dobranych ćwiczeniach fizycznych, w niewielkich grupach. Dowiedzą się też jak unikać niebezpiecznych sytuacji m. in. w miejscu zamieszkania i środkach komunikacji publicznej, a także jak dzięki zdrowemu ruchowi i właściwej diecie zachować sprawność do późnych lat. Na spotkaniu zaprezentowano cele programu, przedstawiono wyłonionego wcześniej trenera aktywności fizycznej oraz podpisano zgody na udział w badaniach lekarskich. Wskazano miejsce realizacji zajęć, którym będzie sala gimnastyczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. Zgodnie z planem zajęcia rozpoczną się 3 września 2018 r.

 

 • DSC_0018.JPG spotkanie informacyjne
 • DSC_0020.JPG spotkanie informacyjne
 • DSC_0031.JPG spotkanie informacyjne
 • DSC_0037.JPG spotkanie informacyjne
 • DSC_0039.JPG spotkanie informacyjne
 • DSC_0040.JPG spotkanie informacyjne
 • DSC_0049.JPG spotkanie informacyjne
 • DSC_0058.JPG spotkanie informacyjne
 • DSC_0061.JPG spotkanie informacyjne
 • DSC_0064.JPG spotkanie informacyjne
 • DSC_0066.JPG spotkanie informacyjne
 • DSC_0069.JPG spotkanie informacyjne

« wstecz