Aktualności 2018

  • SKRÓCONY CZAS PRACY

Skrócony czas pracy urzędu

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 210 ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917)  oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) z powodu wysokich temperatur powietrza w dniu 1 sierpnia 2018 r. Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie będzie czynne do godziny 14:00.

Wstecz