Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Zabytek grafika

Dotacje na zabytki

Zgodnie z § 3, § 5 ust. 9  i § 12 uchwały Nr XXXIV/173/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3637) informujemy:
1. W budżecie Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2018 zostały zaplanowane środki na udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w wysokości 10 000,00 zł.
2. Termin składania wniosków na otrzymanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków należy składać w terminie do 20 sierpnia 2018 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pok. 130.
Wnioski złożone po tym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały XXXIV/173/2018.  Do pobrania TUTAJ
 

 

« wstecz