Aktualności 2018

  • KOMISJA OŚWIATY

Radni na posiedzeniu Komisji przeanalizowali przeprowadzone w V Kadencji inwestycje w szkołach prowadzonych przez powiat

W dniu 4 lipca Radni będący członkami Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej wzięli udział w wyjazdowym posiedzeniu w Zespole Szkół Zawodowych  w Wąbrzeźnie.

Realizując zaplanowany przez Przewodniczącą Gizelę Pijar porządek obrad Radni w pierwszej kolejności przeanalizowani organizację systemu szkolnictwa uwzględniając informację w zakresie potrzeb rynku pracy. Obszerną informację na temat m.in. ofert szkół średnich powiatu przedstawił Krzysztof Buchmiet – Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu wraz z dyrektorami wszystkich szkół oraz Marek Bober Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Następnie radni podsumowali działania inwestycyjne przeprowadzone w szkołach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w latach 2015-2018. Poniżej umieszczamy listę przeprowadzonych w V Kadencji najważniejszych remontów przeprowadzonych w placówkach oświatowych:


Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
- termomodernizacja budynku szkoły przy ulicy Królowej Jadwigi w Wąbrzeźnie.


Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
- wymiana 55 sztuk okien w budynku ZSO,
- przebudowa i utwardzenie kostką brukową i kamienną placu przy ZSO,
- wymiana podłogi w bibliotece szkolnej ,
- termomodernizacja sali gimnastycznej oraz łącznika.


Zespół Szkół we Wroniu
- remont głównego holu szkoły,
- kapitalny remontu kolejnych 3 segmentów w internacie na I piętrze, a także biblioteki szkolnej,
- w internacie z pomieszczenia gospodarczego, stworzono salę komputerową dostępną dla mieszkańców internatu,
- stworzono przystanek PKS przy bramie wjazdowej do szkoły,
- instalacja monitoringu na terenie szkoły i internatu- przebudowa nawierzchni placu szkolnego wraz z wymianą bramy wjazdowej,
 - modernizacja strzelnicy sportowej,
- remont korytarza szkolnego wraz z wymianą drzwi wejściowych do stołówki szkolnej,
- stworzenie szatni szkolnej poprzez przeprowadzenie kapitalnego remontu pomieszczenia i zakupienie wieszaków.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
- termomodernizacja budynku Centrum,
- ułożenie chodnika łączącego Centrum z ZSZ w Wąbrzeźnie, dwóch dźwiękochłonnych witryn szklanych,
- wykonanie 52 mb ogrodzenia i metalowej poręczy na rampie przeładunkowej.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- powiększenie zaplecza poradni o nowe pomieszczenia i związany z tym remont gabinetów, korytarzy, łazienek, klatki schodowej,
- przeniesienie i budowa infrastruktury sieci LAN i centrali telefonicznej.


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące
- przeprowadzono remont i konserwację kotłowni,
- wyremontowano 6 sal lekcyjnych, 
- wyremontowano hol ośrodka, 
- doposażono salę rehabilitacji i integracji sensorycznej z projektu „Za Życiem”,
- wyposażono salę „wspomagania rozwoju dzieci” z projektu TVP „Reklama Dzieciom”.

W dalszej dyskusji przedstawiciele Zarządu Powiatu oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu poinformowali o złożonych wnioskach do realizacji w najbliższych latach, w tym m.in. oczekującym na ocenę wniosku o utworzenie nowoczesnych, wielofunkcyjnych boisk przy ZSZ, ZSO w Wąbrzeźnie oraz ZS we Wroniu.


Na tym zakończono obrady Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następne spotkanie wstępnie ustalono na wrzesień i odbędzie się ono w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wąbrzeźnie.
 

  • KOMISJA OŚWIATY36614448_2077905748918006_4517210524760408064_n.jpg
  • KOMISJA OŚWIATY36625092_2077905892251325_2342450969687621632_n.jpg
  • KOMISJA OŚWIATY36669198_2077905812251333_7319865547997315072_n.jpg
  • KOMISJA OŚWIATY36678015_2077905805584667_6536799285160181760_n.jpg

Wstecz