Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • SITNO-KSIĄŻKI

Powiat Wąbrzeski otrzyma dofinansowanie na Przebudowę drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662

W kwietniu bieżącego roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie lokalnej infrastruktury w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Program umożliwił dofinansowanie inwestycji w drogi gminne i powiatowe. Na wsparcie zadań w ramach powyższego Programu w roku 2018 województwo kujawsko-pomorskie otrzyma z budżetu państwa 30,5 mln zł.

Powiat Wąbrzeski złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy III etapu drogi powiatowej Wąbrzeźno-Książki. W dniu 15 kwietnia upływał termin składania wniosków, a w połowie maja Wojewodowie przekazali wstępne listy do zaopiniowania Ministrowi Inwestycji i Rozwoju. Biorąc pod uwagę opinie Ministerstwa wojewodowie przygotowali ostateczne listy zadań do wsparcia. 

Wniosek złożony przez Powiat Wąbrzeski został zakwalifikowany na 4 miejscu listy podstawowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Decyzją Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 30 maja 2018 r. ogłoszono przetarg, w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca tej drogi. Termin składania ofert upływa w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 10:00.

O dalszych działaniach związanych z przebudową drogi będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem stron internetowych powiatu.
 

« wstecz