Aktualności 2018

  • logo

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Inicjuj z FIO na start”.

Zaproszenie

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Inicjuj z FIO na start”.

 

Jest to kontynuacja programu grantowego realizowanego od 2014 roku.

W ramach „Inicjuj z  FIO na start” przewidywane są dwa konkursy: 2018 i 2019.

 

W ramach projektu przyznawane będą mikrodotacje do wysokości 5 000 zł.

 

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć:

- grupy nieformalne na realizację projektów w sferze pożytku publicznego

- młode organizacje na działania w sferze pożytku publicznego lub na wzmocnienie organizacji np. sprzęt

 

O mikrodotacje ubiegać się będą mogły:

  • młode organizacje, wpisane do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł.
  • grupy nieformalne - min. 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferach pożytku publicznego, grupy nieformlane mają dwie drogi wystąpienia o grant:

- wspólnie z patronem lub

- samodzielnie

  •  grupy samopomocowe dobrowolne zespoły osób których aktywnie działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków

 

Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków planowane jest od  22.06.2018-13.07.2018.

Dokumentacja konkursowa dostępną będzie na stronie internetowej www.trgp.org.pl

 

Spotkanie informacyjno-promocyjne dla powiatu wąbrzeskiego odbędzie się dnia 13.06.2018 (środa), Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala nr 133, godz. 9:30.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem trgp@trgp.org.pl lub faksem (56) 687-39-09

 

Więcej informacji pod numerem telefonu 726-088-405

 

Serdecznie zapraszamy

 

Wstecz