Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • 23 05 2018

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu "Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci"

6PBLIQgCIIWOpiFEARB0EIHsxCCIAha6GAWQhAEQQsdzEIIgiBooYNZCEEQBC10MAshCIKghQ5mIQRBELTQwSyEIAiCFjqYhRAEQdBCB7MQgiAIWuhgFkIQBEELHcxCCIIgaKGDWQhBEAQtdDALIQiCoIUOZiEEQRC00P0fUgQmZ79XOvwAAAAASUVORK5CYIIA

Dnia 23 maja 2018 r. w siedzibie  Urzędzie Marszałkowskiego  Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, odbyło się uroczyste podpisanie umowy z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie Projektu „Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” nr RPKP.06.01.02-04-0047/17 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
W podpisaniu umowy wzięli udział Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Całbecki, Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Sławomir Kopyść, Starostwa Wąbrzeski  Krzysztof Maćkiewicz,  Wicestarosta Wąbrzeski Bożena Szpryniecka oraz Skarbnik Powiatu Wąbrzeskiego Krzysztof Goleń.
Całkowita wartość projektu wynosi 715 109,38 zł w tym dofinansowanie wynosi 536 332,03 zł.

 

 

  • autor: Fot. Szymon Zdziebło, www.tarantoga.pl
  • 23 05 2018 Fot. Szymon Zdziebło, www.tarantoga.plUMOWY...
  • 23 05 2018 Fot. Szymon Zdziebło, www.tarantoga.plUMOWY...
  • 23 05 2018 Fot. Szymon Zdziebło, www.tarantoga.plUMOWY...
  • 23 05 2018 Fot. Szymon Zdziebło, www.tarantoga.plUMOWY...
  • 23 05 2018 Fot. Szymon Zdziebło, www.tarantoga.plUMOWY...

« wstecz