Aktualności 2018

  • I miejsce

Wyniki II etapu konkursu plastycznego "OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS"

Z inicjatywy Wojewody Kujawsko - Pomorskiego miała miejsce kolejna edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Obrona Cywilna wokół nas” pod hasłem „Walka ze smogiem – życia i środowiska wrogiem”. Konkurs ma promować w sposób szczególny właściwe postawy wobec zagrożeń związanych z występowaniem smogu, uczyć prawidłowego zachowania i reagowania wobec różnych niebezpieczeństw i zdarzeń o charakterze kryzysowym wynikających z przekroczenia norm zanieczyszczeń powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zasad ochrony środowiska oraz warunków korzystania z jego zasobów.

Konkurs jest adresowany do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Starosta Wąbrzeski jako Szef Obrony Cywilnej Powiatu Wąbrzeskiego zorganizował eliminacje konkursowe dla grupy IV tj. uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas 1-3(4) z terenu naszego powiatu.

Nadesłane do Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie prace zostały ocenione przez komisję konkursową w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Wszystkie nadesłane prace były zgodne z kryteriami określonymi w regulaminie konkursowym. Członkowie komisji przy ocenie zwracali przede wszystkim uwagę na: zgodność pracy z tematem, poziom artystyczny oraz jakość i estetykę jej wykonania.

Wyniki konkursu:

 

Miejsce I - WITKOWSKA Małgorzata            - Zespół Szkół  Zawodowych w Wąbrzeźnie (kl. 1),

Miejsce II - CZERWIŃSKI Fabian                   - Zespół Szkół  Zawodowych w Wąbrzeźnie (kl. 1),

Miejsce III - ŚWIĘTOŃ Szymon                     - Zespół Szkół  Zawodowych w Wąbrzeźnie (kl. 1).

 

Członkowie komisji konkursowej postanowili zakwalifikować ww. prace do etapu wojewódzkiego (III etap). Prace zostaną przesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego K-P UW w Bydgoszczy zgodnie z regulaminem konkursu.

 

Gratulujemy i zachęcamy do czynnego udziału w kolejnych konkursach.

 

Poniżej prezentujemy zdjęcia nagrodzonych prac.

  • autor: Paweł Sarnecki - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych
  • I miejsce
  • II miejsce
  • III miejsce

Wstecz