Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • PROJEKT

Wyniki oceny Biznesplanów i wniosków o przyznanie dotacji na założenie firmy

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że 12 marca 2018 r. zakończyliśmy ocenę Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (wraz z biznesplanami) w ramach projektu pt. „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.
Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ uczestników projektu, których wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostały wstępnie rekomendowane do dofinansowania.
Jednocześnie informujemy, że ostateczna LISTA RANKINGOWA zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

LISTA RANKINGOWA - DO POBRANIA

 

« wstecz