Aktualności 2018

  • Polska mówi aaa

Polska mówi aaa!

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej (20 marca) to globalne wydarzenie z ogromnym potencjałem komunikacyjnym w zakresie upowszechniania profilaktyki stomatologicznej. To dzień, w którym wszystkie środowiska: od lekarzy dentystów, przez pedagogów, samorząd terytorialny, po władze na szczeblu centralnym, mogą i powinny jednym głosem wyrazić stanowisko, że nie można mówić o zdrowiu ogólnym bez zdrowej jamy ustnej. To najwłaściwszy moment do podejmowania w przestrzeni publicznej dyskusji na temat znaczenia profilaktyki stomatologicznej, również w aspekcie ekonomicznym. To wreszcie najlepszy czas do podejmowania małych i dużych inicjatyw, które będą przypominać, jak istotna jest troska o zdrowe zęby.

Właśnie z tych potrzeb powstała idea kampanii „Polska mówi aaa”. W swoim głównym założeniu ma ona inspirować do aktywności na rzecz promocji zdrowia jamy ustnej.

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej to doskonały moment, aby wyraźnie powiedzieć, że zintegrowana opieka nad pacjentem musi uwzględniać kwestie zdrowia jamy ustnej. Potrzebna jest szeroka dyskusja, najlepiej w wymiarze narodowym, o tym w jak sposób to zrobić, jak stworzyć system opieki stomatologicznej oparty na współdziałaniu przedstawicieli wielu specjalności. Austria, Holandia czy kraje skandynawskie poradziły sobie z problemem próchnicy wykorzystując narodowe programy zdrowotne, podobnie powinno stać się w Polsce.

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej to czas podkreślania, że zaniedbania w zakresie jamy ustnej mogą prowadzić do chorób ogólnych i odwrotnie. To czas mówienia o podstawowych zasadach profilaktyki stomatologicznej, ale także doskonały moment na dyskusję w zakresie tematów, które albo są nowe, albo nie przebijają się w zadowalający sposób do przestrzeni publicznej. Mowa tutaj o ryzykownych zachowaniach młodzieży i ich wpływie na stan zdrowia jamy ustnej, zaburzeniach drożności dróg oddechowych z kaskadą następstw z tym związanych czy problemach pacjentów w podeszłym wieku, którzy powinni znajdować się pod szczególną opieką, a często są na marginesie sytemu. - Lek. dent. Leszek Dudzińsk, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej

Filarem krajowej kampanii jest internetowa www.polskamowiaaa.pl, którą należy traktować jako hub dla małych i dużych akcji podejmowanych w całej Polsce. Każdy, niezależnie czy jest właścicielem gabinetu, pracującą w nim higienistką lub asystentką czy pedagogiem w przedszkolu/szkole, będzie mógł bezpłatnie zgłosić swój projekt i osadzić go na mapie kampanii. Inicjatywą może być zarówno dzień bezpłatnych przeglądów, pogadanka w szkole, jak i debata czy konferencja. Informację o projektach będą podawane w świat, również poprzez social media. Najlepsze akcje zostaną szczegółowo opisane i promowane.

Poprzez stronę można także pobrać oficjalne materiały kampanii oraz ulotki i broszury informacyjne, również te oficjalne pochodzące z FDI, przetłumaczone na język polski.

Kampania, w zakresie ogólnopolskim, zostanie wykorzystana do podkreślania znaczenia profilaktyki, odczarowania mitów związanych z leczeniem, pokazania, że polskie gabinety są nowoczesne, bezpieczne, a cała branża nastawiona na rozwój i poprawę standardów leczenia.

 

  • Polska mówi AAAliczydo-stomatologiczne-120-tys-1024x1024.png
  • Polska mówi AAAliczydo-stomatologiczne-470-1024x1024.png
  • Polska mówi AAAliczydo-stomatologiczne-550-1024x1024.png
  • Polska mówi AAAliczydo-stomatologiczne-75-h-1024x1024.png
  • Polska mówi AAAliczydo-stomatologiczne-80-h-1024x1024.png

Wstecz