Aktualności 2018

  • ZPP

Starosta Wąbrzeski uczestniczy w posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów Polskich oraz Komisji Rewizyjnej ZPP

W dniach 5-6 marca Starosta Wąbrzeski uczestniczy w posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów Polskich oraz Komisji Rewizyjnej ZPP.

W dniu dzisiejszym w spotkaniu ze Starostami uczestniczy Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Zebrani dyskutują m.in. o funkcjonowaniu nowego systemu oświaty. Ponadto omówione zostaną działania planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej m.in. w zakresie finansowania szkolnictwa zawodowego.

W proponowanym porządku obrad dwudniowego posiedzenia przewiduje się m.in.:

  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2017 oraz zatwierdzenie projektu uchwały Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2017.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Powiatów Polskich za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2017, sporządzonym na podstawie ustawy o rachunkowości oraz zatwierdzenie projektu uchwały Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Związku Powiatów Polskich za rok 2017.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2018 oraz zatwierdzenie projektu uchwały Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2018.
  • ZPP
  • ZPP
  • ZPP

Wstecz