Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Szkoła Zawodowców

Trwa realizacja marszałkowskiego projektu „Szkoła Zawodowców”

Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie znalazł się pośród 17 zwycięskich  szkół z województwa kujawsko- pomorskiego, które realizują zadania i zajęcia   w ramach tak zwanych inteligentnych specjalizacji.  Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich technikum uczących się w zawodzie: technik mechanik, technik mechatronik i technik logistyk i będzie trwać do końca 2018 roku. Ponadto szkoła otrzymała kompletne wyposażenie pracowni języka angielskiego, włącznie z nowoczesnym systemem audio dla 16 stanowisk uczniowskich i stanowiska nauczyciela (wartość sprzętu- 26550,00 PLN). 

Pracownia zawodowa otrzymała 8 komputerów stacjonarnych z pełnym oprogramowaniem (wartość- 21450,00 PLN), a szkolna sala telewizyjna- 55 calowy telewizor.

W ramach projektu „Szkoła Zawodowców” realizowane są  następujące zadania dla uczniów i  nauczycieli:

 


Dla uczniów:
1. Innowacyjne zajęcia zawodowe pozalekcyjne (30 godzin).
2.Innowacyjne zajęcia  pozalekcyjne z  branżowego języka angielskiego (dla logistyków, mechaników i mechatroników)-  112 godzin dla każdej grupy w oparciu o autorskie programy zajęć opracowane przez nauczycieli- anglistów z ZSZ w Wąbrzeźnie.
3.Staże zawodowe dla uczniów- III TMH, III TL w okresie letnim: lipiec-sierpień (Reflex Polska, MKF Ergis, Ampol-  Merol,  Amrol, PHU Dziewięcki, Drobud).
4.Innowacyjne zajęcia na wyższej uczelni (maj 2018)- 5 cyklicznych spotkań dla każdej grupy zawodowej.
5. Kurs spawania metodą MAG dla 10 uczniów klasy III TMH i TM (cena całkowita- 24500,00PLN). Uczniowie  otrzymują uprawnienia spawalnicze- certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
6. Specjalistyczny kurs operatora urządzeń dźwigowych, w skład którego wchodzą 3 moduły dla 5 uczniów klasy III TL:
a. moduł 1- kurs operatora wózków jezdniowych
b. moduł 2- kurs operatora podestów ruchomych
c. moduł 3- kurs operatora suwnic kat. II 
Z każdego modułu uczeń po zdanym egzaminie otrzyma certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego.
7.Wizyty studyjne – 12 uczniów + 2 nauczycieli. W ramach tego zadania planowane są 2 wizyty studyjne w przedsiębiorstwach zgodnym z kierunkiem kształcenia w danym zawodzie. Uczniowie w ramach wyjazdu zapoznają się ze specyfiką działalności firmy, produkcji oraz nowościami technologicznymi; zostaną przeszkoleni z zakresu BHP.

Dla nauczycieli kształcenia zawodowego (2)  – kursy doskonalenia zawodowego/ studia podyplomowe zakończone certyfikatem (kwota dofinansowania- 5208 PLN).
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu  to szansa dla uczniów na rozwijanie swoich pasji, zdobywanie nowych  umiejętności praktycznych, językowych i interpersonalnych, a dla szkoły- wzrost atrakcyjności i bogatsza oferta edukacyjna.
 

  • autor: Anna Wetzel - kierownik wydziału ds. funduszy zewnętrznych i promocji w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
  • Szkoła Zawodowców 1
  • Szkoła Zawodowców 2
  • Szkoła Zawodowców 3

« wstecz