Aktualności 2018

  • OSP

Zebranie sprawozdawcze OSP Wąbrzeźno

Na ten jeden raz w roku miejsce odbycia zebrania zostaje  „wygospodarowane” z garażu wąbrzeskich ochotników, co ma wymiar symboliczny; łączący codzienną służbę z odświętnym charakterem zebrań strażackich.  Zebranie sprawozdawcze z działań strażaków w ubiegłym – 2017 roku zaplanowano  i przeprowadzono w dniu  16 lutego 2018 r.

OSP w ubiegłym roku kierował zarząd w składzie:

- prezes Stefan Pyć,

- w-ce prezes Janusz Kopczyński,

- naczelnik Jarosław Herbowski,

- z-ca naczelnika Ryszard Henryszewski,

- sekretarz Karol Dzielski,

- skarbnik Jerzy Jankowski,

- gospodarz Barbara Henryszewska,

- członek zarządu; Radosław Papież i Piotr Brachowski.

Komisja rewizyjna;

przewodniczący Tomasz Bednarski,

sekretarz Marek Węglerski,

członek Jan Świniarski.

W pierwszej, wstępnej części zebrania przeprowadzono wszystkie ważne dla spoistości strażackich zastępów elementy naszego ceremoniału; wprowadzono sztandar OSP Wąbrzeźno,  wysłuchaliśmy naszego - strażackiego hymnu, oraz wręczono odznaczenia i odznaki.

Na zebranie dzisiejsze zaproszono młodzież, której Stefan Pyć prezes OSP i Janusz Kopczyński prezes miejskiego Zarządu Oddziału OSP wręczyli dzisiaj „młodym” certyfikat (legitymacje członkowskie) na przyszłego strażaka.

 Na powyższym zdjęciu druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Wąbrzeźnie; Jakub Barczewski, Kacper Bereza, Mateusz Jaskowski, Kacper Jurkiewicz, Piotr Kamiński, Marcin Michałowski, Krystian Orłowicz, Hubert Tylakowski, Jakub Więckowski, Bartosz Zieliński. Z ramienia zarządu OSP młodzieżą opiekuje się Jarosław Herbowski – naczelnik OSP i Marcin Mazurkiewicz.

 

Porządek zebrania potoczył się ustalonym przez zebranych torem.

Sprawozdania z działań w ubiegłym roku, w imieniu zarządu OSP przedstawił prezes Stefan Pyć oraz  skarbnik Jerzy Jankowski.  Natomiast w imieniu komisji rewizyjnej zrobił to jej przewodniczący Tomasz Bednarski. Postawił wniosek o udzielenie absolutorium za pracę w ubiegłym roku dla zarządu OSP, co zostało jednogłośnie uchwalone.

Ze sprawozdań udało się „wyłuskać” kilkanaście informacji dających obraz pracy wąbrzeskich strażaków – ochotników w 2017 roku.

W OSP Wąbrzeźno służy 43 strażaków zwyczajnych, w tym pięć Pań. W zebraniu uczestniczyło 34, co stanowi 67 % frekwencji.

W ubiegłym roku strażacy wyjeżdżali do akcji ratowniczo – gaśniczych 27 razy, w tym do sześciu pożarów i do 21 miejscowych zagrożeń. Do zapewnienia bezpieczeństwa, wspólnie z PSP na terenie miasta i okolicy strażacy dysponują między innymi trzema samochodami pożarniczymi, sprzętem ratowniczym na jeziora itp. Pożądaną dzisiaj informacją było to, iż średni samochód pożarniczy marki Volvo – rok produkcji ‘2000’, został przekazany do OSP na stałe. Samochód ten posiada zbiornik na wodę o pojemności 2000 l.

W 2017 roku strażacy dokonali następujących  zakupów z pieniędzy pozyskanych z różnych źródeł;

- wyposażenie osobiste strażaków; czapki, sznury, dystynkcje…,

- sprzęt do ratownictwa wodnego, w tym także kombinezon specjalny.

- zakupiono też; przyczepę, oraz drobniejszy sprzęt; tłumnice, łopaty, widły, itp.

Strażacy brali udział lub organizowali wiele różnych przedsięwzięć;

- zabezpieczali kąpiących się na Podzamku,

- wypompowywano wodę z zalanych terenów, obiektów,

- usuwano skutków sierpniowej nawałnicy, w tym także w gminie Kęsowo w tucholskim.

W ramach stałego podnoszenia sprawności ludzi i sprzętu uczestniczono w ćwiczeniach na terenie leśnictwa Nielub, na obiektach Ampol –Merol, Vambrezia, Ergis SA. Drużyny OSP brały też udział w zawodach drużyn Old Boys, w zawodach strzeleckich, pływackich oraz w manewrach ratowniczych w Zalesiu k/ Chełmży. Nie zabrakło ich również na Zlocie Gwiaździstym Ratowniczych Służb Mundurowych w Przysieku.

Strażacy zabezpieczali imprezy, pracowali na terenie miasta i okolicy. Między innymi wspomagając;

- Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,

- miejski jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy,

- dni otwarte Zespołu Szkół we Wroniu,

- ustawienie kurtyny wodnej na wąbrzeskim rynku,

- zorganizowano obóz integracyjny Służb Mundurowych we Wroniu,

- ćwiczenia – pokaz na obchodach 100 lecia OSP Książki,

- współuczestniczono w kontroli sieci hydrantowej w mieście.

Do działań tych można by dołożyć także udział w szkoleniach, w ogromnej  pracy na terenie Domu Strażaka; w remizie, w konserwacji i naprawie sprzętu, itp. Warto pamiętać o tym przechodząc obok siedziby OSP w Wąbrzeźnie!

Dobrze się stało, iż przypominali o tym przedstawiciele instytucji, którzy uczestniczyli w zebraniu; st. bryg Sławomir Herbowski, Krzysztof Maćkiewicz, Wojciech Bereza, bryg. Irenenusz Wiśniewski, Jarosław Tylmanowski… przekazując strażakom słowa Podziękowania i Zachęty do dalszej służby na rzecz mieszkańców miasta i najbliższej okolicy.

  • autor: Janusz Marcinkowski - Kronikarz OSP
  • OSP1. prez.JPG
  • OSPDSC_0506.JPG
  • OSPDSC_0508.JPG
  • OSPDSC_0509.JPG
  • OSPDSC_0512.JPG
  • OSPDSC_0547.JPG
  • OSPDSC_0564.JPG

Wstecz