Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Konwent Śliwice

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

​​​​​​W powiecie tucholskich, w miejscowości Śliwice, 29 stycznia odbył się pierwszy w tym roku Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  W konwencie uczestniczył Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz. Zebrani dyskutowali na tematy związane z poniższymi zagadnieniami:

 1. Aktualny stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Pani Elżbieta Siemiątkowska  Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
 2. Przedstawienie prezentacji dotyczącej koncepcji założeń strategicznych funkcjonowania Związku Powiatów Polskich 2018+ - Pan Rudolf Borusiewicz - Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich. 
 3. Miejsca pamięci – płk Przemysław Szczepański.
   
 4. Działania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy we współpracy z samorządami lokalnymi. Uzgadnianie projektów zezwoleń na usunięcie drzew w pasach drogowych dróg publicznych  - Pani Maria Dombrowicz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 5. Funkcjonowanie Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z planowaną zmianą orzecznictwa – Pani Aleksandra Poeplau Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 6. Przedstawienie stanowiska w sprawie  składania oświadczeń majątkowych przez członków zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności  oraz jego przyjęcie.
 7. „Ochrona zdrowia psychicznego - zadania Województwa i Powiatów ” –  Pani Małgorzata Wiśniewska Z-ca Dyrektora  Departamentu Spraw  Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
 8. Temat dot. spraw związanych z rozwojem gospodarczym województwa kujawsko – pomorskiego – Pan Jacek Błażejewski  Doradca Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 9. Stan Wdrażania RPO 2014-2020 oraz stanu renegocjacji RPO z Komisją Europejską – Pan Rafał Pietrucień Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
 • Konwent ŚliwiceDSC00102.JPG
 • Konwent ŚliwiceDSC00110.JPG
 • Konwent ŚliwiceDSC00334.JPG
 • Konwent ŚliwiceDSC00342.JPG
 • Konwent ŚliwiceDSC00415.JPG
 • Konwent ŚliwiceDSC00468.JPG
 • Konwent ŚliwiceDSC00483.JPG
 • Konwent ŚliwiceDSC00598.JPG
 • Konwent ŚliwiceDSC00649.JPG
 • Konwent ŚliwiceDSC00789.JPG

« wstecz