Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu

    Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie informuje o realizacji zadania pt. „Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w granicach administracyjnych gmin: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Ryńsk, miasto Wąbrzeźno”, zleconego Przedsiębiorstwu Usług Przyrodniczo-Leśnych TAXUS z siedzibą w Poznaniu.

   Projekty UPUL dla obszarów poszczególnych gmin powiatu wąbrzeskiego, zostały wyłożone do publicznej wiadomości na okres 60 dni w siedzibach urzędów gmin.

   Zainteresowani właściciele mają 30 dni, licząc od daty wyłożenia projektu, na złożenie ewentualnych zastrzeżeń i wniosków dotyczących planu. Decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków wydaje Starosta Wąbrzeski.

   Osobą odpowiedzialną i upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy projektu jest Tomasz Lisowski (tel. 602 116 948).

  • autor: Mirosław Okrasa - Podinspektor Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, data: 2018-01-29

« wstecz