Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Odprawa roczna

Odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy wąbrzeskich policjantów w 2017 r.

W odprawie udział wzięli Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski,  Komendant Powiatowy Policji insp. Mirosław Joppek wraz z zastępcą kom. Krzysztofem Lenartowskim zaproszeni goście , m.in. Starosta Wąbrzeski, Burmistrz Wąbrzeźna i Zastępca Prokuratora Rejonowego w Wąbrzeźnie. Podczas odprawy omówiono wyniki pracy poszczególnych pionów komendy oraz stan bezpieczeństwa na terenie powiatu. Komendant Powiatowy Policji w Wąbrzeźnie podziękował wszystkim służbom i instytucjom współpracującym z policją oraz policjantom i pracownikom policji za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2017 roku. Insp. Mirosław Elszkowski podkreślił, iż miniony rok był udany dla wąbrzeskich stróżów prawa, podziękował za trud wniesiony w uzyskane wyniki i życzył dalszych sukcesów w służbie na rzecz społeczeństwa.

  • autor: sierż. Michał Głębocki - Oficer Prasowy KPP Wąbrzeźno
  • Odprawa roczna154-194631.jpg
  • Odprawa roczna154-194632.jpg
  • Odprawa roczna154-194633.jpg
  • Odprawa roczna154-194634.jpg

« wstecz