Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na rok 2018

W dniu 27 grudnia Starosta Wąbrzeski zwołał ostatnie w 2017 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego zebrani zapoznali się z projektem budżetu powiatu na rok 2018 w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Starosta podkreślił, że Zarząd Powiatu będzie wnioskował o uzyskanie dofinansowania na przebudowę kolejnych dróg. Zwrócono uwagę m.in. na zły stan drogi powiatowej Ryńsk- Uciąż oraz na wzmożony ruch na drogach powiatowych, na których prowadzony jest objazd z związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 548.

Podsumowując dyskusję Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na rok 2018 w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Następnie kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Krzysztof Bas przedstawił członkom Komisji szczegółowe informacje na temat zrealizowanych w 2017 r. zadań.

Zebrani w dyskusji zwrócili także uwagę na wypadki z udziałem pieszych, o których informowano w trakcie świąt w całej Polsce. Podkreślono, jak ważne jest noszenie kamizelek odblaskowych i wspólnie stwierdzono, że pomimo wielu akcji edukacyjnych i pouczeń, nadal istnieje potrzeba ich kontynuacji.

Ponadto Komendant Straży Miejskiej w Wąbrzeźnie stwierdził, że w centrum miasta często piesi nie przechodzą po pasach co skutkuje powstawaniem niebezpiecznych sytuacji na ulicach gdzie jest największy ruch.

Starosta podziękował zebranym za udział w pracach Komisji w 2017 roku, po czym w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył posiedzenie.

 

  • Komisja Bezpieczeństwa i...
  • Komisja Bezpieczeństwa i...
  • Komisja Bezpieczeństwa i...
  • Komisja Bezpieczeństwa i...
  • Komisja Bezpieczeństwa i...

« wstecz