Aktualności 2018

  • Posiedzenie Zarządu ZPP

Problemy z uruchomieniem systemu CEPIK 2 głównym tematem posiedzenia Zarządu ZPP

W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie trwa 11 posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich w którym uczestniczy Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz.

Tematem spotkania jest m.in. omówienie problemów wynikających z wdrożenia ogólnopolskiego systemu CEPIK 2, które powodują utrudnienia w funkcjonowaniu wydziałów komunikacji w starostwach powiatowych.

W spotkaniu uczestniczą: Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska i odpowiedzialny za wdrożenie systemu Wiceminister Karol Okoński.

Pani Minister raz jeszcze przeprosiła za występujące dla mieszkańców, klientów niedogodności.

  • Posiedzenie Zarządu ZPP

Wstecz