Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Adam Puchała Przewodniczący Rady Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu w Wąbrzeźnie - Adam Puchała odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 8 grudnia 2017 r. Pan Adam Puchała Przewodniczący Rady Powiatu został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan Adam Puchała jest radnym Rady Powiatu w Wąbrzeźnie od 1998 r. W 2006 roku (III kadencja) został wybrany na Przewodniczącego Rady Powiatu, a także podczas kolejnych kadencji w latach 2010 (IV kadencja) i 2014 (V kadencja). W 2008 roku został członkiem Społecznej Rady SP ZOZ w Wąbrzeźnie i cały czas aktywnie bierze udział w pracach Rady.

Przedkłada inicjatywy zmierzające do racjonalnego gospodarowania mieniem oraz efektywnego zmniejszania kosztów funkcjonowania SP ZOZ. Niezwykle aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefkowie. 

W sposób szczególnie skuteczny angażował się we wdrażanie Strategii Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2013-2020, Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego i Strategii Rozwoju Gminy Płużnica na lata 2012-2020. Pan Adam Puchała angażując się w pracę nad Strategią wskazywał konkretne propozycje rozwiązań dotyczących zagospodarowania terenu oraz różnych sposobów upowszechniania zachęt dla potencjalnych inwestorów. Przedstawił także alternatywne propozycje terenowego rozmieszczenia poszczególnych rodzajów inwestycji.

Bierze czynny udział w różnych działaniach podejmowanych przez samorząd oraz integruje i aktywizuje mieszkańców Gminy Płużnica. Jest wzorem pracowitości, życzliwy dla innych, o nienagannej kulturze osobistej, a swoją postawą udowodnił, że przynosi chlubę lokalnej społeczności.

 

 

  • Adam Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu00 glowne.jpg
  • Adam Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu1.jpg
  • Adam Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu2.jpg
  • Adam Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu3.jpg
  • Adam Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu4.jpg
  • Adam Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu5.jpg

« wstecz