Aktualności 2018

  • "Zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Wąbrzeskim..."

Zakończyliśmy rekrutację w ramach projektu "Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim"

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 27 listopada 2017 r. zakończyliśmy I i II etap rekrutacji w ramach projektu pt.  „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, a także wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz wstępną listę rezerwową.

Zanonimizowana lista osób które wzięły udział w rekrutacji

Zanonimizowana wstępna lista zakwalifikowanych

Zanonimizowana wstępna lista rezerwowa

Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału projektu (tj. do etapu szkoleniowo-doradczego) oraz ostateczna lista rezerwowa zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z §6 – Procedura odwoławcza, Regulamin Rekrutacji Uczestników.

  • autor: Sylwia Dąbrowska, data: 2017-11-27

Wstecz