Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Komisja Oświaty

Komisja Rady Powiatu z wizytą w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

W miniony piątek 17 listopada Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej – Gizela Pijar zaprosiła członków Komisji na spotkanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Dębowej Łące.

Pani Dyrektor Lucyna Szwulińska po przywitaniu radnych zaprosiła na spacer po zabytkowym obiekcie. Członkowie Komisji mieli okazję zobaczyć wyposażenie sal, sposób prowadzenia zajęć,
a także porozmawiać z biegającymi dookoła dziećmi. Uczniowie z uśmiechem przyjęli gości prezentując im jak przebiegają m.in. zajęcia muzyczne oraz kreatywne, na którym dziewczęta mogły uszyć własne kosmetyczki i świąteczne ozdoby.

W dalszej kolejności radni zostali zaproszeni do zwiedzania zabytkowej wieży po czym Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich do omówienia spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka.

Członkowie Komisji zadawali pytania dotyczące nauczania oraz najważniejszych potrzeb placówki. Omówiono planowane do realizacji inwestycje a także projekty finansowane ze środków unijnych, o których dofinansowanie wnioskowała Pani Dyrektor.

 

  • Komisja Oświaty
  • Komisja Oświaty
  • Komisja Oświaty
  • Komisja Oświaty

« wstecz