Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – omówiono m.in. remont drogi wojewódzkiej nr 548 oraz bezpieczeństwo mieszkańców w sezonie letnim

W dniu 9 listopada odbyło się pierwsze w nowej Kadencji posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Starosta Wąbrzeski wręczył członkom Komisji akty powołania, po czym przystąpił do realizacji przyjętego porządku obrad.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – kom. Krzysztof Lenartowski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomir Herbowski omówili miniony sezon letni w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Komendanci zwrócili uwagę na organizowane dla młodzieży spotkania edukacyjne oraz wszelkie akcje promujące bezpieczny wypoczynek. Podkreślono, iż w okresie letnim organizowanych jest więcej patroli pieszych, oraz zwrócono uwagę, iż pozytywnym trendem jest coraz większe zainteresowane młodzieży zasadami udzielania pierwszej pomocy. Wspólnie zwrócono uwagę, iż bardzo istotne w spotkaniach z młodzieżą jest wykorzystywane fantomów, nad którym zakupem należy się zastanowić.

 

W dyskusji podkreślono także, jak dobrze w społeczeństwie przyjęła się Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, a Komendanci podkreślili, że blisko 40% zgłoszeń na tym portalu jest potwierdzone przez służby bezpieczeństwa.

 

Starosta Wąbrzeski podsumowując ostatnie miesiące podziękował służbom za sprawną współpracę z wykonawcami przebudowy ul. Kętrzyńskiego w Wąbrzeźnie. Członkowie Komisji omówili przebieg tego remontu i zapewniono, że dołożono wszelkich starań by pomóc okolicznym mieszkańcom z problemami występującymi w związku z remontem.

 

Następnie Komendant KP PSP zwrócił uwagę, że wykonawcy przebudowy drogi wojewódzkiej 548 powinni na bieżąco przekazywać do służb informacje o zamknięciu odcinków drogi. Starosta Wąbrzeski zapewnił, że w tej sprawie skontaktuje się z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Następnie Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Krzysztof Bas poprosił Przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji, aby zorganizować więcej patroli policji na drogach powiatowych, na których prowadzony jest objazd w związku z remontem drogi wojewódzkiej. Zaznaczył, że wbrew zakazom poruszają się po niej ciężarowe samochody, które znacznie przekraczają dopuszczalną prędkość.

 

Następnie wspólne z Dyrektorem ZSZ w Wąbrzeźnie – Stanisławem Bytnarem oraz Komendantami służb zwrócono uwagę, że należy wspólnie organizować także dla uczniów i nauczycieli szkół średnich spotkania w siedzibach Komend, na których omawiane będą m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy.

  • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku00 glowne.JPG
  • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku1.JPG
  • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku2.JPG
  • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku3.JPG
  • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku4.JPG

« wstecz