Aktualności 2018

  • Zaproszenie na konsultacje

Zaproszenie na konsultacje z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego – organizacjami pozarządowymi

Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz

Zaprasza na konsultacje

z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego – organizacjami pozarządowymi

 ws. projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018

które odbędą się 22 listopada 2017 r. o godz. 14.00

w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, Sala nr 133

 

  1. Celem konsultacji jest zebranie opinii i pozyskanie dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii mieszkańców, grup społeczno-zawodowych lub organizacji pozarządowych na temat Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018. 
  2. Treść Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, na stronach internetowych www.wabrzezno.pl oraz do wglądu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, pok. nr 202, a także przedstawiona zostanie podczas spotkania konsultacyjnego.
  3. Konsultacje obejmują teren Powiatu Wąbrzeskiego.
  4. Konsultacje mają formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacjami pozarządowych.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Uchwała Nr 137/195/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

Załącznik do Uchwały Nr 137/195/2017 - Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018

 

Wstecz