Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Spotkanie w Dzierznie

Starosta Wąbrzeski uczestniczył w spotkaniu dotyczącym utworzenia nowego węzła autostradowego

W dniu 16 października w Dźwierznie odbyło się spotkanie dotyczące działań podejmowanych w celu utworzenia węzła autostradowego.  W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele wojewody, marszałka województwa, a także Gminy Chełmża, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, GDDKiA oraz samorządowców z regionu w tym Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz.

W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe działania, tj. przyjęte uchwały i stanowiska popierające ideę budowy węzła. Zebrani podkreślali, iż w okolicach Dźwierzna blisko 500 ha gruntów państwowych proponuje się przeznaczyć pod aktywność gospodarczą, co jest podstawowym argumentem do lokalizacji nowego węzła autostradowego.

Zwrócono uwagę na poszczególne aspekty przemawiające za potrzebą wybudowania w tym miejscu bezpośredniego połączenia z autostradą do miałoby pozytywny wpływ na ożywienie gospodarcze okolicznych terenów.

Zdaniem większości  obecnych uczestników spotkania, liderem w sprawie budowy węzła powinien zostać samorząd województwa, a ponadto podkreślono, iż istotne w podejmowanych działaniach będzie również włączenie się w tę gospodarczą  inicjatywę innych samorządów.

  • Spotkanie w Dźierznie00 glowne.JPG
  • Spotkanie w Dźierznie1.JPG
  • Spotkanie w Dźierznie3.JPG
  • Spotkanie w Dźierznie4.JPG

« wstecz