Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Marszałek

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotrem Całbeckim

W dniu 6 października Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z samorządowcami z terenu Powiatu Wąbrzeskiego. 
Na zaproszenie Starosty Wąbrzeskiego Krzysztofa Maćkiewicza w spotkaniu uczestniczyli: Ryszard Bober – Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Adam Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, Wójtowie Gmin: Marcin Skonieczka, Stanisław Szarowski, Jerzy Dutkiewicz, Władysław Łukasik oraz Burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski. 
Ponadto Urząd Marszałkowski reprezentowali: Marzena Baczyńska - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu oraz Agnieszka Lisek-Charkiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego. Ze Strony Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w spotkaniu brali udział: Bożena Szpryniecka – Wicestarosta, Karol Sarnecki –Członek Zarządu Powiatu, Józef Krawczyk – Sekretarz Powiatu, Krzysztof Goleń – Skarbnik Powiatu, Anna Wetzel – Kierownik Wydziału ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji.

Spotkanie było okazją do dyskusji dotyczącej bieżącej działalności samorządów w Powiecie Wąbrzeskim. Tematyka dyskusji dotyczyła m.in. organizowanych przez Urząd Marszałkowski konkursów dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
 

 • Spotkanie z Marszałkiem1.JPG
 • Spotkanie z Marszałkiem10.JPG
 • Spotkanie z Marszałkiem11.JPG
 • Spotkanie z Marszałkiem12.JPG
 • Spotkanie z Marszałkiem13.JPG
 • Spotkanie z Marszałkiem14.JPG
 • Spotkanie z Marszałkiem15.JPG
 • Spotkanie z Marszałkiem16.JPG
 • Spotkanie z Marszałkiem17.JPG
 • Spotkanie z Marszałkiem18.JPG
 • Spotkanie z Marszałkiem3.JPG
 • Spotkanie z Marszałkiem4.JPG
 • Spotkanie z Marszałkiem5.JPG
 • Spotkanie z Marszałkiem6.JPG
 • Spotkanie z Marszałkiem7.JPG
 • Spotkanie z Marszałkiem8.JPG
 • Spotkanie z Marszałkiem9.JPG
 • Spotkanie z Marszałkiem99.JPG

« wstecz