Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Szkolenie obronne

Odbyło się kolejne szkolenie obronne zorganizowane przez Starostę Wąbrzeskiego

W dniu 6 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbywa się szkolenie obronne, zorganizowane przez Starostę Wąbrzeskiego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z obronnością lub wykonujących zadania obronne w urzędach gmin oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

Głowna tematyka szkolenia dotyczy współdziałania administracji samorządowej z organami wojskowymi w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny. W szkoleniu uczestniczą pracownicy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Urzędu Miasta Wąbrzeźna, Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie, jednostek administracji zespolonej i niezespolonej oraz z powiatowych i miejskich jednostki organizacyjnych

Celem szkolenia jest zgrywanie elementów systemu kierowania powiatu wąbrzeskiego oraz doskonalenie współdziałania między jednostkami organizacyjnymi województwa, powiatu i gmin w warunkach zagrożenia państwa.

drukuj (Odbyło się kolejne szkolenie obronne zorganizowane przez Starostę Wąbrzeskiego)

  • Szkolenie obronne00 glowne.jpg
  • Szkolenie obronne1.jpg
  • Szkolenie obronne2.jpg
  • Szkolenie obronne3.jpg

« wstecz