Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Forum

Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej

Środowiska zaangażowane na rzecz rozwoju i promocji ekonomii społecznej spotkały się 3 października 2017 r. w Toruniu na Międzynarodowym Forum Ekonomii Społecznej. 
Celem tegorocznego forum było upowszechnianie idei ekonomii społecznej jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych, w szczególności młodych ludzi na rynku pracy. W trakcie konferencji marszałek Piotr Całbecki wręczył wyróżnienia specjalne dla osób, instytucji i samorządów wyróżniających się w tej dziedzinie. Z powiatu wąbrzeskiego nagrodę za działania na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, za całokształt pracy na rzecz sektora ekonomii społecznej oraz za szczególne zaangażowanie w życie społeczności lokalnej otrzymała pani Marta Kowaliszyn 
• Przewodnicząca Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski 
• założycielka i kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej 
• założycielka Zakładu Aktywności Zawodowej "Kręgielnia Mango" 
• nagrodzona m.in. tytułem „Lodołamacza Specjalnego” 
• odznaczona w 2017 r. Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

W ramach popularyzacji dobrych praktyk zaprezentowane zostały przykłady tych idei biznesowych realizowanych przez przedsiębiorstwa społeczne, które mogą zainteresować ludzi młodych. Uczestnicy konferencji  mieli również możliwość zapoznania się z różnymi produktami i usługami oferowanymi przez podmioty ekonomii społecznej na Targach Podmiotów Ekonomii Społecznej. 

Organizatorzy Forum: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i ośrodki wsparcia ekonomii społecznej.
Patronat honorowy marszałek Piotr Całbecki.
 

 

 • Forumforum_spoleczne-05.jpg
  • autor: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Forumforum_spoleczne-11.jpg
  • autor: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Forumforum_spoleczne-17.jpg
  • autor: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Forumforum_spoleczne-27.jpg
  • autor: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Forumforum_spoleczne-29.jpg
  • autor: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Forumforum_spoleczne-35.jpg
  • autor: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Forumforum_spoleczne-37.jpg
  • autor: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Forumforum_spoleczne-38.jpg
  • autor: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

« wstecz