Aktualności 2018

  • OHP- projekt

Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu prowadzi nabór do Projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”. 
W ramach Projektu poszukujemy młodych osób w wieku 18-24 lata z terenu Wąbrzeźna i powiatu, które nie uczą się, nie pracują, posiadają dodatkowo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu lekkim, są w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, wywodzą się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo.
Udział w Projekcie jest BEZPŁATNY i trwa do sierpnia 2018 r. 
Uczestnik projektu BEZPŁATNIE otrzymuje:
a)    Grupowe i indywidualne wsparcie psychologa, doradcy zawodowego;
b)    Kursy zawodowe, językowe, ECDL, kurs prawa jazdy, kurs przedsiębiorczości;
c)    Płatny 3-miesięczny staż zawodowy;
d)    Warsztaty dot. kreowania wizerunku wraz z usługą stylisty;
e)    Wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, refundację kosztów opieki nad dzieckiem, ubezpieczenie NNW

Więcej informacji o projekcie możecie Państwo uzyskać w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu, ul. Poznańska 11/13 , telefonicznie pod numerem: 56 654 70 68 w. 39, 44, 45, 46, 47.

 

Wstecz