Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Szkolenie obronne

Szkolenie obronne dla gmin i gminnych jednostek organizacyjnych

W dniu 29 września 2017 r.  w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie  odbyło się szkolenie obronne, zorganizowane przez Starostę Wąbrzeskiego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z obronnością lub wykonujących zadania obronne w urzędach gmin oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

Głowna tematyka szkolenia dotyczyła Współdziałania administracji samorządowej z organami wojskowymi w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny.

W szkoleniu  uczestniczyli pracownicy z terenu Gminy Książki, Gminy Dębowa Łąka, Gminy Płużnica oraz Gminy Ryńsk.

W kolejnym terminie tj. w dniu 6 października 2017 r. w takim samym szkoleniu uczestniczyć będą pracownicy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Urzędu Miasta Wąbrzeźna, Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie, jednostek administracji zespolonej i niezespolonej oraz z powiatowych i miejskich jednostki organizacyjnych.

Celem szkolenia jest zgrywanie elementów systemu kierowania powiatu wąbrzeskiego oraz doskonalenie współdziałania między jednostkami organizacyjnymi województwa, powiatu i gmin w warunkach zagrożenia państwa.

 

drukuj (Szkolenie obronne dla gmin i gminnych jednostek organizacyjnych)

  • Szkolenie obronne 29 09 201700 glowne.jpg
  • Szkolenie obronne 29 09 20171.jpg
  • Szkolenie obronne 29 09 20172.jpg
  • Szkolenie obronne 29 09 20173.jpg
  • Szkolenie obronne 29 09 20174.jpg

« wstecz