Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • RPO

Umowa na dofinansowanie projektu pn.„Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” została podpisana.

W czwartek (21 lutego) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W gronie beneficjentów znalazł się Powiat Wąbrzeski, który otrzymał wsparcie na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”. Dzięki rozbudowie szkoła wzbogaci się o 6 pracowni kształcenia praktycznego.

W ramach projektu powstaną nowe pracownie:
• programowania obrabiarek CNC,
• technologii i montażu,
• rysunku technicznego,
• logistyczne (2),
• kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.
Ponadto zostanie wyposażona pracownia obrabiarek CNC w:
- 15 komputerów,
- oprogramowanie na wszystkie stanowiska,
- 8 pulpitów operatorskich,
- frezarka edukacyjna CNC.
Łączna wartość rozbudowy i wyposażenia wynosi ponad 1,8 mln zł, przy czym 312 tys. zł to wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego, a pozostała część stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

 

  • autor: Tekst: Wydział Promocji i Funduszy Zewnętrznych, Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
  • RPO
  • RPO
  • RPO
  • RPO
  • RPO

« wstecz