Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • ZSO

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w "Centrum Chemii w Małej Skali".

Dnia 29.03.2019 roku w ramach projektu „Przez naukę do sukcesu II” uczniowie wraz z nauczycielami wąbrzeskiego liceum wzięli udział w wycieczce do "Centrum Chemii w Małej Skali" w Toruniu. W czasie zajęć w parach przeprowadzili kilka doświadczeń takich jak otrzymywanie gazów i badanie ich właściwości. Sprawdzili się w zadaniach z kolorowymi barwami, które dają wskaźniki czy reakcje redoks. Byli również obserwatorami w czasie przeprowadzania doświadczenia efektownego spalania alkoholu etylowego. Wszystkim uczestnikom wycieczki ta forma nauki bardzo się spodobała. Przez samodzielne wykonywanie doświadczeń wiele się nauczyli i spędzili czas w miłej atmosferze.

Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 • autor: Tekst i foto. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
 • ZSO
 • ZSO
 • ZSO
 • ZSO
 • ZSO
 • ZSO
 • ZSO
 • ZSO
 • ZSO
 • ZSO
 • ZSO
 • ZSO
 • ZSO
 • ZSO

« wstecz