Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Inspektor ochrony danych

Do dnia 31.07.2018 r. zostanie powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, do tego dnia w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie e-mailem pcpr@wabrzezno.pl, telefonicznie 56 688 24 50 lub pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44.

 

Klauzula informacyjna ogólna - RODO