Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Dzień rodzicielstwa

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2018 r.

     W dniu 6 czerwca 2018 r. w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2018 połączone ze spotkaniem dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci zorganizowanym w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu pn. „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
    Uroczystość była formą podziękowania osobom tworzącym rodzinną pieczę zastępczą na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, za codzienny trud i poświęcenie oraz troskliwą opiekę, którą obdarzają swoich wychowanków. 
     Podczas spotkania rodzice zastępczy i starsi wychowankowie uczestniczyli w wykładzie, który prowadził Pan Maciej Kluczyk wieloletni wychowawca/opiekun w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu, wieloletni praktyk świadczący usługi pedagogiczne i szkoleniowe, doradztwo rodzinne, mediacje rodzinne. W równoległym czasie młodsi wychowankowie uczestniczyli w zabawach przygotowanych i poprowadzonych przez pracowników tut. Centrum. 
     W spotkaniu uczestniczyli również Starosta Wąbrzeski Pan Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta Pani Bożena Szpryniecka, Członek Zarządu Pan Karol Sarnecki oraz Radna Powiatu Wąbrzeskiego Pani Hanna Kwiatkowska. 
    W części oficjalnej spotkania przybyłe rodziny zastępcze otrzymały Listy Gratulacyjne oraz kwiaty, jako podziękowanie za ich codzienną pracę na rzecz swoich podopiecznych. Punktem kulminacyjnym spotkania był ufundowany przez Członków Zarządu Powiatu tort, którym poczęstowano wszystkich uczestników.
      Dziękujemy wszystkich osobom mającym wkład w rozwój pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, a rodzinom zastępczym życzymy dużo wiary, nadziei i siły w przezwyciężaniu trudności, ale także radości, zadowolenia i satysfakcji.

 • autor: Wiesława Tylmanowska
 • -
 • dzień rodzicielstwa1
 • dzień rodzicielstwa 2
 • dzień rodzicielstwa 3
 • dzień rodzicielstwa 4
 • dzień rodzicielstwa 5
 • dzień rodzicielstwa 6
 • dzień rodzicielstwa7
 • dzień rodzicielstwa8
 • dzień rodzicielstwa9
 • dzień rodzicielstwa10
 • dzień rodzicielstwa11
 • dzień rodzicielstwa12
 • dzień rodzicielstwa13
 • dzień rodzicielstwa14
 • dzień rodzicielstwa15

« wstecz