Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • centrum

Spotkanie podsumowujące projekt „Rodzina w Centrum”

      W dniu 29.06.2018 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „ Rodzina w Centrum”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w latach 2016/2018, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
      Wśród zaproszonych gości byli Członek Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego Karol Sarnecki pracownicy socjalni i asystenci rodzin z Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie kom. Krzysztof Lenartowski oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Maria Rosołek i Małgorzata Stasiak.
      Podczas spotkania specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Magdalena Kamińska i pracownik socjalny - koordynator merytoryczny projektu Marika Mądra zaprezentowały efekty dwuletniej realizacji projektu. Ponadto Dyrektor tut. Centrum Justyna Przybyłowska, członek Zarządu Karol Sarnecki i przedstawiciel ROPS w Toruniu Maria Rosołek podziękowali przybyłym gościom za dwuletnią współpracę podczas realizacji projektu, podkreślając wpływ świadczonych usług w ramach projektu na poprawę funkcjonowania uczestników i zaprosili do współpracy podczas realizacji projektu RWC 2.
 

 

 • autor: Magdalena Kamińska - PCPR
 • -
 • projekt 1
 • projekt 2
 • projekt 3
 • projekt 4
 • projekt 5
 • projekt 6
 • projekt 7
 • projekt 8
 • projekt 9
 • projekt 10
 • projekt 11
 • projekt 12
 • projekt 13
 • projekt 14
 • projekt 15
 • projekt 16
 • projekt 17

« wstecz